Kodujemy w parach

- Współpraca -

Wprowadzenie

Planeta Koderków działa sprawnie tylko wtedy, gdy komunikacja jest niczym nie zakłócona. Ataki Drakonidów bardzo przeszkadzają Koderkom w codziennej pracy, zwłaszcza gdy wspólnie pracują nad zadaniem. Dzięki dobrej współpracy Koderki nadają komunikaty, przesyłają energię, tworzą nowe połączenia – to wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie ich zgodne współdziałanie. Czasem pracują w większych grupach, czasem w parach, a to wszystko po to, aby ich ukochana planeta działała sprawnie. Aby się przekonać, jak ważna jest współpraca, spróbujcie w parach pomóc Koderkom w ich misji!

Polecenie do aplikacji

Czy wiesz, że jedną z najważniejszych zasad w świecie Koderków jest współpraca? Przekonaj się o tym, zapraszając do zabawy koleżankę lub kolegę. Stańcie na wybranych Koderkach po dwóch stronach planszy i tupcie mocno. Zobaczcie, co się stanie. Czy możesz samodzielnie wykonać to zadanie?

Inspiracje do rozmowy z dziećmi

Porozmawiaj z dziećmi o znanych im sytuacjach życiowych lub przykładach z ich bliskiego otoczenia, w których stosują, lub mogą spotkać się z przytaczanym pojęciem:

  • W jakich sytuacjach Twój kolega może ci pomagać?
  • Razem posprzątajcie zabawki, szybciej zaczniecie robić coś nowego.
  • Pokolorujcie razem malowankę, najpierw każdy osobno, a potem jedną wspólnie. Szybciej malujecie razem czy osobno?
  • Wspólnie rozwiążcie jakąś zagadkę? Czy pomysły kolegi pomogły?

Dlaczego współpraca jest ważna także w programowaniu?

Uważa się, że dzięki technice programowania w parach praca nad kodem programu jest bardziej efektywna. Podczas takiej współpracy można wzajemnie sprawdzać kod, dzięki czemu będzie w nim mniej błędów, a także wspólnie dyskutować, wymieniać się pomysłami – na zasadzie „co dwie głowy, to nie jedna”.