Dziel i łącz

- Części -

Wprowadzenie

Na planecie Koderków możemy spotkać kolorowe łańcuchy – to są części ich kodu. Służą one do przesyłania specjalnych wiadomości. Każda mała część jest ważna dla sprawnego komunikowania się Koderków. Zdarza się, że wiadomości są bardzo złożone, składają się z wielu starannie dobranych części. Koderki ciągle czuwają, aby informacje były kompletne i aby żadna z części wiadomości nie została pominięta - tylko w ten sposób mogą zadbać o dobry komunikat. Koderki dzielą swoje komunikaty na mniejsze kawałeczki po to, aby móc je dokładnie sprawdzić, a potem znów złożyć w jedną dużą całość. Sprytne, prawda?

Polecenie do aplikacji

Na planecie Koderków można czasem spotkać kolorowe łańcuchy – to są części kodu. Służą one do przesyłania specjalnych komunikatów. Wbiegnij na układankę i zobacz, jak słabe są połączenia między nimi. Przywróć fragmenty w ich właściwe miejsce, przesuwając je tupnięciem.

Inspiracje do rozmowy z dziećmi

Porozmawiaj z dziećmi o znanych im sytuacjach życiowych lub przykładach z ich bliskiego otoczenia, w których stosują lub mogą spotkać się z przytaczanym pojęciem:

  • Co składa się z mniejszych części?
  • Tort można podzielić na kawałki, puzzle to części obrazka, dom podzielony jest na różne pomieszczenia, serial składa się z odcinków, rok ma cztery pory, rower złożony jest z różnych części.
  • Co jeszcze można podzielić, rozłożyć na części tak, aby po złożeniu otrzymać znów całość?

Dlaczego dzielenie na części pomaga w programowaniu?

Programy komputerowe są często bardzo złożone, zbudowane są z wielu części. Aby móc pracować nad jego poszczególnymi fragmentami, programiści dzielą program na mniejsze części po to, aby łatwiej było go przeanalizować i sprawdzać, czy wszystko w nim dobrze działa. W informatyce proces dzielenia programu na części nazywamy dekompozycją.