Łap światełka

- Informacje -

Wprowadzenie

Koderki są bardzo pracowite. Każdego dnia starają się, aby utrzymać porządek na swojej planecie. Codziennie dostają masę nowych informacji, które trzeba zapisać w ich bazie. Skrupulatnie je zbierają, wybierając tylko potrzebne im dane i umieszczają je we właściwych miejscach. Są one dla nich ważne, ponieważ dzięki nim ich świat właściwie funkcjonuje. Koderki zdobywają informacje na kilka sposobów. Czasami pomagają sobie w tej pracy specjalnym sprzętem, który przekazuje przechwyconą informację we właściwe miejsce w bazie. Dziś to Ty pomożesz Koderkom w zapisywaniu nowych informacji! Wybieraj te właściwe!

Polecenie do aplikacji

Koderki wciąż otrzymują nowe informacje, które zapisują w planetarnej bazie. Spadają na nie niespodziewanie, a utrzymanie porządku dla Koderków jest bardzo ważne. Przenieś nowe informacje we właściwe miejsca. Tupnięciem wybieraj ze spadających światełek takie kolory, które pasują do bazy po lewej lub prawej stronie.

Inspiracje do rozmowy z dziećmi

Porozmawiaj z dziećmi o znanych im sytuacjach życiowych lub przykładach z ich bliskiego otoczenia, w których stosują lub mogą spotkać się z przytaczanym pojęciem:

  • dzieci i dorośli potrzebują czasem jakiejś dodatkowej informacji, możemy o nią zapytać drugą osobę, która wie więcej od nas;
  • rozmawiając ze sobą przekazujemy sobie nawzajem informacje. Jakie inne sposoby przekazywania informacji znasz?
  • skąd pralka ma wiedzieć, który program wybrać, aby nie zniszczyć tkaniny? Musimy jej o tym "powiedzieć", za pomocą przycisków i pokręteł - w ten sposób przekażemy jej instrukcję;
  • skąd samochód ma wiedzieć, w którą stronę jechać? To dzięki kierownicy informujemy samochód o tym, czy chcemy skręcić w lewo czy w prawo.

W jaki sposób człowiek przekazuje informacje do komputera?

Komputery potrzebują informacji, dzięki którym wiedzą, jak działać. Można je dostarczać i zapisywać na dysku za pomocą takich urządzeń jak myszka, klawiatura, skaner. Gdy wpisujesz tekst przy pomocy klawiatury, wprowadzasz informacje do komputera. Dzięki temu można pisać programy komputerowe. Informacje mogą być przechowywane w postaci plików na komputerze, tj. dokumenty tekstowe, zdjęcia, filmy. Duże ilości podobnych informacji zapisywane są często w bazach danych w celu łatwiejszego zarządzania nimi.