O pakiecie Świat Koderków

Dostępny w Sklepie on-line: https://store.motioncube.io/pl/pakiet/swiat-koderkow.

Opis aplikacji w PDF do pobrania (pobierz).

Pakiet aplikacji "Świat Koderków" może stanowić uzupełnienie codziennych zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, a także zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych. Może także uatrakcyjniać czas spędzany przez dzieci w świetlicach szkolnych, placówkach wychowawczych, instytucjach organizujących czas wolny dzieci, dodatkowe zajęcia. Ten zbiór aplikacji jest przeznaczony w szczególności do zajęć z zakresu podstaw programowania dla najmłodszych.

Ogólne informacje

  • Dostępne dla urządzeń: Podłoga interaktywna SmartFloor
  • Rodzaj sterowania: Pisaki interaktywne

Co zawiera pakiet?

Pakiet "Świat Koderków" składa się z szesnastu bogato ilustrowanych interaktywnych gier i zabaw logicznych. Każda zabawa rozpoczyna się krótką historyjką o Koderkach, która wyjaśnia dzieciom cel gry oraz kończy się nagrodą w postaci gratulacji i oklasków. Aplikacje zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewniały porcję rozrywki i ruchu stanowiącej doskonałe urozmaicenie codziennych zajęć, a zarazem oferowały przyjazną formę pracy na podstawowych pojęciach związanych z informatyką i programowaniem. Aplikacje są przyjemnie udźwiękowione, aby dodatkowo umilić dzieciom czas spędzony na zabawie na podłodze interaktywnej.

Wszystkie aplikacje wchodzące w skład pakietu są osadzone w ciekawej narracji. Koderki to małe robociki, które komunikują się między sobą za pomocą kodu z kolorowych światełek. Przepływ energii na ich planecie został zaburzony przez deszcz Drakonidów - rój kosmicznych meteorów. W aplikacjach znajdują się różne przykłady, w jaki sposób można pomóc Koderkom w przywróceniu komunikacji, tak bardzo ważnej dla właściwego funkcjonowania ich planety. Aplikacje z pakietu "Świat Koderków" zostały opatrzone grafiką, która otrzymała nominację w 2020 roku w konkursie Polish Graphics Design Awards w kategorii Motion graphics - Animacja interaktywna.

Jakie cele realizuje?

Pakiet "Świat Koderków" jest pierwszą częścią autorskiej metodyki uczenia się programowania na etapie wczesnej edukacji dzieci, rozwijanej przez zespół z LavaVision. Ponadto, aktywności proponowane w aplikacjach z pakietu "Świat Koderków" mogą wspierać rozwój motoryki dużej, myślenie logiczne oraz algorytmiczne. Zabawy z Koderkami mogą pełnić funkcję czysto rozrywkową, ale można też wykorzystać je jako tło do rozmów z dziećmi na tematy związane z zagadnieniami poruszanymi w aplikacjach i odnieść je do sytuacji z życia, z którymi dzieci mogą mieć styczność.

Aplikacje wchodzące w skład pakietu mają na celu wprowadzenie dzieci w wieku przedszkolnym do świata wybranych pojęć programistycznych w ciekawej, atrakcyjnej formule gier i zabaw. Zabawy ilustrują: plan działania, zbieranie lub porządkowanie informacji, powtarzalność czynności, unikatowość cech, związek przyczyny i skutku, pomysłowość, współpracę, wirusa komputerowego, sprawdzanie i naprawianie, korzystanie z szablonów, wzorów, podział całości na mniejsze części, reakcję na zdarzenia, rozpoznawanie znaków, symboli, wyszukiwanie potrzebnych przedmiotów.

Autorzy pakietu starali się odpowiedzieć na potrzeby rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym, koncentrując się przede wszystkim na wspieraniu sprawności motorycznych i sensorycznych w czasie zorganizowanych bezpiecznych gier i zabaw.

Aktywne wsparcie rozwoju dziecka

Podczas zabawy z Koderkami kształtować można:

  1. Percepcję wzrokową;
  2. Motorykę dużą;
  3. Umiejętność koncentracji uwagi;
  4. Umiejętność rozróżniania przedmiotów;
  5. Umiejętność rozpoznawania układów i wzorów;
  6. Logiczne myślenie i umiejętność rozwiązywania problemów;
  7. Rozumienie podstawowych koncepcji i pojęć z zakresu programowania.

Dodatkowe materiały dla nauczycieli

Dla pakietu aplikacji "Świat Koderków" został opracowany przewodnik metodyczny dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, który podpowie im, jak przeprowadzić zajęcia z dziećmi, aby zabawa z Koderkami stała się metodą nauki o ciekawych koncepcjach ze świata programowania. Zapraszamy do inspirującej lektury w kolejnych rozdziałach.