Prawda czy fałsz

- Wartość logiczna: prawda albo fałsz -

Wprowadzenie

Pomiędzy Koderkami brakuje przepływu energii. Drakonidy podczas inwazji pozostawiły w wielu miejscach blokady, które skutecznie blokują przesył informacji. Aby energia znów mogła płynąć swobodnie, należy odblokować wszystkie kolorowe bramki. Ale co to? Drakonidy postanowiły dodatkowo utrudnić to zadanie Koderkom! Te blokady to takie małe komputery, które do właściwego zadziałania potrzebują wprowadzenia dodatkowej informacji. Musisz ocenić, czy zapisane przy blokadzie zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Tylko dzięki podaniu poprawnej odpowiedzi blokada zostanie zdjęta i energia popłynie swobodnie dalej. Wprowadź potrzebne informacje wszędzie!

Polecenie do aplikacji

Pomiędzy Koderkami brakuje przepływu energii. Otwórz wszystkie kolorowe bramki, rozwiązując zagadki logiczne. Wskaż, czy podane stwierdzenie jest prawdziwe czy fałszywe.

Inspiracje do rozmowy z dziećmi

Porozmawiaj z uczniami o znanych im sytuacjach życiowych lub przykładach z ich bliskiego otoczenia, w których stosują, lub mogą spotkać się z przytaczanym pojęciem:

  • zdarza się, że podczas sprawdzianów nauczyciele proszą cię o ocenę, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe;
  • gdy usłyszymy plotkę, to zastanawiamy się czy informacja jest prawdziwa czy zmyślona;
  • zdarza się, że informacje podawane w wiadomościach w mediach są fałszywe, bo opierają się na plotce lub niepełnej wiedzy;
  • badania naukowe przynoszą wiele nowych wniosków, które możemy uznać za prawdziwe;
  • oceniamy odzież czy jest oryginalna, faktycznie od producenta czy jest tzw. podróbką;
  • oceniamy, czy banknoty są prawdziwe;
  • oceniamy, czy sok jest prawdziwy, świeżo wyciśnięty z owoców, czy jest mieszanką wody i koncentratu owocowego;
  • oceniamy czy masło jest prawdziwe, czy też jest mieszanką różnych tłuszczy i wody.

Czym jest wartość logiczna?

Jest to podstawowa cecha zdania określająca jego stosunek do faktów. Oceniając zdanie, możemy wskazać, czy jest ono prawdziwe czy też fałszywe. Komputery wykorzystują tą zasadę w swoim działaniu, przyjmując, że: prawda – oznacza zgodność zdania w stosunku do zbioru faktów, przypisany jest jej znak „1”, fałsz – oznacza niezgodność zdania w stosunku do zbioru faktów, przypisany jest jej znak „0”. W innych systemach logiki pojawią się także inne wartości.