Wyznacz drogę

- Komunikacja -

Wprowadzenie

Koderek ma do przekazania bardzo ważną wiadomość. Niestety, po raz kolejny komunikacja między Koderkami została zerwana po ataku Drakonidów. Przekazywanie informacji jest niemożliwe. Trzeba koniecznie wyznaczyć nową ścieżkę, dzięki której Koderki znów zaczną się porozumiewać. Komunikacja jest ważna w świecie Koderków tak samo, jak w naszym. Przekazywanie informacji jest podstawą ich działania, dzięki temu wiedzą jakie decyzje podejmować, jakie zadania realizować. Aby pomóc Koderkom, przejdź po planszy i utwórz połączenie między dwoma identycznymi Koderkami - tylko dwa identyczne doskonale się rozumieją.

Polecenie do aplikacji

Komunikacja pomiędzy Koderkami została zerwana. Wyznacz nową ścieżkę, dzięki której znów zaczną się ze sobą porozumiewać. Przejdź po planszy, aby stworzyć połączenie między dwoma identycznymi Koderkami.

Inspiracje do rozmowy z dziećmi

Porozmawiaj z uczniami o znanych im sytuacjach życiowych lub przykładach z ich bliskiego otoczenia, w których stosują, lub mogą spotkać się z przytaczanym pojęciem:

  • Komunikujemy się na wiele różnych sposób i używamy do tego różnych, współcześnie dostępnych urządzeń. Ktoś nadaje wiadomość, a ktoś inny ją odbiera.
  • Prezenter w radiu przekazuje informację, a słuchacz za pośrednictwem odbiornika ją wysłuchuje. Jakie inne urządzenia pozwalają przekazywać komunikaty głosowe? (telewizja, telefon, krótkofalówka, komunikator internetowy np. Skype, Messenger, MS Teams)
  • Jak możemy sobie przekazywać komunikaty pisemne? Co nam w tym pomaga? Listy przekazuje poczta, e-maile i wiadomości z komunikatorów dzięki dostępowi do internetu, smsy dzięki sieci komórkowej.
  • Czy urządzenia mogą się ze sobą komunikować? Jakie technologie znacie? (bluetooth, wi-fi, kabel DVI/HDMI do podłączenia monitora do komputera):
  • Jakie inne formy komunikacji znacie? (komunikacja niewerbalna, za pomocą gestów).

Jak wygląda proces komunikacji w internecie?

Programy komputerowe do porozumiewania się między sobą poprzez Internet wykorzystują protokoły komunikacyjne (np. HTTP dla stron www, POP3 dla poczty elektronicznej). Przesyłanie danych komputerowych to złożony proces, dlatego rozdzielono go na kilka etapów, tzw. warstwy, w ramach których realizowane są poszczególne zadania związane z transmisją danych, min. nawiązanie połączenia, podział danych, szyfrowanie, wysyłanie danych, odbiór, odszyfrowanie i złożenie danych, potwierdzenie odbioru.