Odzyskaj kod

- Kopia zapasowa -

Wprowadzenie

Na wypadek utraty kodu Koderki przechowują kopie zapasowe w planetarnej bazie. I całe szczęście! Niektóre linijki kodu uległy zniszczeniu podczas ataku Drakonidów. Sprytne Koderki dzięki planetarnej bazie kodów mogą teraz z powodzeniem odtworzyć wszystkie łańcuchy kodu. Gdyby nie miały tych kopii, kod byłby nie do odzyskania. Nauczyły się, że warto zapisywać kolejne wyniki ważnej pracy, aby w razie usterki lub kolejnej inwazji Drakonidów, nie stracić dotyczasowych efektów pracy. Popraw kod zgodnie ze wzorem zachowanym w kopii zapasowej, tupiąc w wybraną diodę z dolnego rzędu, aby zmienić jej kolor na taki, jaki jest w kodzie powyżej.

Polecenie do aplikacji

Na wypadek utraty kodu Koderki przechowują kopie zapasowe w planetarnej bazie. Niektóre linijki kodu uległy zniszczeniu podczas ataku Drakonidów. Pomóż w przywróceniu poprawnej wersji kodu! Tupnij w wybraną diodę z dolnego rzędu, aby zmienić jej kolor na taki, jaki jest w kodzie powyżej.

Inspiracje do rozmowy z dziećmi

Porozmawiaj z uczniami o znanych im sytuacjach życiowych lub przykładach z ich bliskiego otoczenia, w których stosują, lub mogą spotkać się z przytaczanym pojęciem:

  • Jakie materiały są dla Was szczególnie ważne? Co chcielibyście mieć w wielu kopiach na wypadek zgubienia ich lub zniszczenia?
  • W jaki sposób ludzie zabezpieczają cenne przedmioty, ważne dokumenty?
  • Wyjeżdżając na wakacje zabieramy ze sobą często więcej niż jedną sztukę odzieży jednego rodzaju, aby w razie potrzeby mieć zapas.

Po co tworzyć kopie bezpieczeństwa?

Tworzenie kopii zapasowej danych pomaga w odtworzeniu oryginalnych danych w przypadku ich utraty lub uszkodzenia, np. na skutek awarii sprzętu. Kod źródłowy i dane powinny być zapisywane w bazie, aby można było je odzyskać, w razie utraty kopii lokalnej. Zapisywanie wszystkich wersji kodu źródłowego programu w bazie to ważna zasada pracy programisty.