W starym magazynie

- Znaki specjalne -

Wprowadzenie

Koderki przechowują w wielkim magazynie znaki specjalne używane w programowaniu. Po inwazji Drakonidów w poukładanym magazynie pojawiają się niepasujące do reszty znaki. Wiadomo, że Koderki to bardzo uporządkowane stworzenia i nie mogą sobie pozwolić na taki bałagan. To właśnie stąd są pobierane znaki do komunikatów, które powstają na ich planecie. Magazynowe Koderki mają więc dużo pracy, aby utrzymujać w nich porządek, a Drakonidy jeszcze tej pracy im dołożyły. Pomóż im wyeliminować niepasujące do reszty znaki, tupiąc na nich. Pośpiesz się, bo ciągle pojawiają się nowe!

Polecenie do aplikacji

W magazynie znaków specjalnych potrzebnych do programowania Koderki przechowują uporządkowane symbole. Po inwazji Drakonidów w poukładanym magazynie pojawiają się niepasujące do reszty znaki. Usuń je, biegając po planszy. Pośpiesz się, bo ciągle pojawiają się nowe!

Inspiracje do rozmowy z dziećmi

Porozmawiaj z uczniami o znanych im sytuacjach życiowych lub przykładach z ich bliskiego otoczenia, w których stosują lub mogą spotkać się z przytaczanym pojęciem:

  • Porozmawiaj z uczniami na temat znaków niewerbalnych, które stosujemy w życiu codziennym, aby coś komuś przekazać. Zapytaj, co oznacza: uśmiech, kciuk do góry, podniesiona ręka, spuszczona głowa, podanie komuś ręki, kiwanie głową na boki, kiwnięcie głową do przodu.
  • Porozmawiajcie także o języku migowym, który służy do porozumiewania się bez użycia narządu słuchu.
  • Porozmawiajcie o symbolach przedstawionych za pomocą rysunków, grafik: serce - np. papierowe lub z piernika, aby wyrazić miłość, strzałka narysowana kredą na ziemi - wskazuje kierunek drogi w zabawie, wszystkie znaki drogowe regulujące sposób poruszania się po drogach, Hieroglify - najwcześniejszy rodzaj pisma.

W jaki sposób programiści korzystają ze znaków specjalnych?

Programiści przygotowując programy tworzą kody zapisane za pomocą ciągu różnych symboli, które z kolei przekładają się na język programowania. Komputer je doskonale zna, dzięki czemu rozumie, co chcemy mu przekazać. Programiści używają cyfr, liter, a także znaków specjalnych, np. %, &, *, ?, #, do wpisywania komend (pojedynczych instrukcji).