Puzzle Koderkowe

- Dekompozycja -

Wprowadzenie

Na planecie Koderków możemy spotkać kolorowe łańcuchy – to są części ich kodu. Służą one do przesyłania specjalnych wiadomości. Każda mała część jest ważna dla sprawnego komunikowania się Koderków. Zdarza się, że wiadomości są bardzo złożone, składają się z wielu precyzyjnie dobranych części. Koderki ciągle czuwają, aby informacje były kompletne i aby żadna z części nie została pominięta - tylko w ten sposób mogą zadbać o dobry komunikat. Koderki dzielą swoje komunikaty na mniejsze kawałeczki po to, aby móc je dokładnie sprawdzić, a potem znów złożyć w jedną dużą całość. Sprytne, prawda? Zapełniaj całą planszę połączeniami kolorowych diod tak, aby nie pozostawić pustych miejsc. Wybierz łańcuch i wstaw go tupnięciem w pasujące miejsce.

Polecenie do aplikacji

Układy przetwarzania informacji zostały zniszczone przez spadające Drakonidy. Zbuduj je od nowa, zapełniając całą planszę połączeniami kolorowych diod tak, aby nie pozostawić pustych miejsc. Wybierz element i wstaw go tupnięciem w pasujące miejsce. Dzięki Tobie na planetę dotrą nowe komunikaty!

Inspiracje do rozmowy z dziećmi

Porozmawiaj z uczniami o znanych im sytuacjach życiowych lub przykładach z ich bliskiego otoczenia, w których stosują, lub mogą spotkać się z przytaczanym pojęciem:

  • Co robi mechanik samochodowy, aby sprawdzić gdzie jest usterka w samochodzie? Rozkłada samochód na części, sprawdza prawidłowe działanie każdej z nich, szuka usterki w poszczególnych częściach. Gdy wszystko jest naprawione, samochód zostaje ponownie złożony.
  • Co robimy, gdy nasz komputer się zepsuje? Oddajemy go do serwisu, w którym specjaliści szukają uszkodzonej części, wymieniają lub naprawiają, a następnie składają komputer w całość.
  • Co zrobić, gdy ulubiony zegarek taty przestanie działać? Poprosimy zegarmistrza, aby wymienił lub naprawił wadliwą część, a później złożył zegarek ponownie w całość.

Dlaczego dekompozycja pomaga w programowaniu?

Programy komputerowe są często bardzo złożone, składają się z wielu kawałków kodu - takich mniejszych programów. Aby móc efektywnie pracować nad systemem, programiści dzielą go na mniejsze części. Ułatwia to pracę nad systemem i jego utrzymaniem, a w szczególności naprawę usterek.