Na tropie Koderka

- Wyszukiwanie w zbiorze według zadanego kryterium -

Wprowadzenie

Każdy z Koderków ma swoje cechy specjalne. To dzięki nim są ekspertami w różnych dziedzinach. Do tej pory zadania, które miały do wykonania były im przydzielane zgodnie z posiadaniem konkretnej cechy. Niestety, inwazja Drakonidów i tu sporo namieszała, bo część Koderków utraciła informacje z pamięci o swoich specjalnych cechach. Koderki potrzebują Twojej pomocy w ponownym przydzieleniu zadań. Odszukaj Koderki, zgodnie z wylosowaną cechą. Wskaż te, które ją posiadają. Będziesz działać jak sprawna wyszukiwarka do Koderków, która pozwoli na nowo przydzielić odpowiednie zadania poszczególnym robocikom. Wytęż swój wzrok i do dzieła!

Polecenie do aplikacji

Każdy z Koderków ma swoje cechy specjalne. Niestety, po inwazji Drakonidów ciężko przydzielić zadania odpowiednim Koderkom. Pomóż im! Wylosuj cechę tupiąc na lupę, a następnie wskaż tupnięciem Koderki, które posiadają określone cechy.

Inspiracje do rozmowy z dziećmi

Porozmawiaj z uczniami o znanych im sytuacjach życiowych lub przykładach z ich bliskiego otoczenia, w których stosują, lub mogą spotkać się z przytaczanym pojęciem:

  • W jakich miejscach możemy spotkać pomocne nam wyszukiwarki?
  • przeglądarka internetowa: znajdziesz dzięki niej potrzebną stronę internetową,
  • wyszukiwarka na stronie biblioteki: dzięki niej znajdziesz i wypożyczysz potrzebną książkę;
  • wyszukiwarka na stronie sklepu internetowego: dzięki niej znajdziesz przedmiot, który chcesz kupić.
  • Jakie inne wyszukiwarki znacie?

W jaki sposób komputery pomagają nam wyszukać potrzebne informacje?

Do tego celu stworzone zostały wyszukiwarki internetowe - specjalne programy komputerowe. Po to, aby znaleźć grę, ulubiony film, zdjęcie należy wpisać odpowiednie słowo. Wyszukiwarka przeszuka zasoby internetu, żeby zgodnie z wpisaną nazwą, tytułem pokazać ci wybrane materiały. Inaczej musielibyśmy robić to sami, tak jak np. kiedyś szukano książek w bibliotece - teraz nawet tam są nowoczesne wyszukiwarki, pomagające wyszukać konkretną książkę.