Złóż Koderka

- Sortowanie danych -

Wprowadzenie

Po inwazji Drakonidów niektóre Koderki uległy zniszczeniu. Odbudowanie ich na nowo wymaga opracowania pewnej instrukcji, według której inne Koderki będą znały każdy krok postępowania. Pomóż Koderkom stworzyć taką instrukcję, sortując Koderki zgodnie z zasadą: od najprostszego do najbardziej złożonego. Porządek u Koderków to podstawa. Dlaczego? To kolejny sposób działania, który Koderki zaczerpnęły od komputerów. To właśnie wszechobecny porządek w świecie Koderków pozwala im sprawnie funkcjonować i wykonywać codzienne zadania. Ich świat jest tak złożony, jak wnętrze komputera - dlatego regularne segregowanie, sortowanie, porządkowanie danych jest podstawowym warunkiem ich szybkiego działania. Pamiętaj, że ułożenie we właściwej kolejności Koderków jest możliwe tylko dzięki zamianie dwóch sąsiadujących ze sobą Koderków. Aby przeprowadzić ostatniego Koderka z prawej strony na miejsce pierwsze z lewej, musisz sukcesywnie, miejsce za miejscem zmieniać jego położenie.

Polecenie do aplikacji

Po inwazji Drakonidów niektóre Koderki uległy zniszczeniu. Opracuj instrukcję, pokazującą w jaki sposób krok po kroku naprawić każdego Koderka. Ustaw Koderki w odpowiedniej kolejności, zamieniając dwa sąsiadujące ze sobą, aby od lewej do prawej strony były ułożone zgodnie z ilością posiadanych elementów - od najprostszego do najbardziej złożonego.

Inspiracje do rozmowy z dziećmi

Porozmawiaj z uczniami o znanych im sytuacjach życiowych lub przykładach z ich bliskiego otoczenia, w których stosują, lub mogą spotkać się z przytaczanym pojęciem:

  • sortowanie alfabetyczne: książek w bibliotece, uczniów w dzienniku, kontaktów w telefonie;
  • sortowanie po numerach: kolejność zgłoszeń na wycieczkę, numerowanie domów i bloków, mieszkań;
  • układanie zabawek, książek na półce od największych do najmniejszych.

Na czym polega sortowanie?

W zbiorze danych należy wybrać jedną cechę i według niej uporządkować elementy tego zbioru. Szczególnym przypadkiem jest sortowanie względem wartości każdego elementu, np. sortowanie liczb, słów. Algorytmy sortowania stosujemy w celu uporządkowania danych, umożliwienia stosowania wydajniejszych algorytmów i prezentacji danych w sposób czytelniejszy dla człowieka.