Potrzebujemy danych

- Dane -

Wprowadzenie

Koderki stale wymieniają się informacjami zakodowanymi pod postacią kolorowych diod. Nowe dane wykorzystują do tworzenia nowych wiadomości. Kiedy otrzymują nową porcję informacji, zapisują je w uporządkowanych bazach danych. Po inwazji Drakonidów część danych w bazach uległa zniszczeniu i są teraz niekompletne. Brak danych powoduje, że ich świat nie funkcjonuje właściwie. Na szczęście możesz to naprawić! Co jakiś czas do Koderków docierają nowe dane, więc uzupełnienie bazy jest możliwe. Dołącz brakujące diody w ciągu, wybierając spośród spadających światełek te, które pasują do wzoru. Bazy danych zostaną uzupełnione, a nowe komunikaty kompletne i gotowe do przekazania.

Polecenie do aplikacji

Koderki wykorzystują dane do tworzenia nowych wiadomości. Część danych w bazie uległa zniszczeniu. Na szczęście co jakiś czas przychodzą nowe dane, więc uzupełnienie bazy jest możliwe. Uzupełnij brakujące diody w ciągu, wybierając spośród spadających elementów te, które pasują do wzoru.

Inspiracje do rozmowy z dziećmi

Porozmawiaj z uczniami o znanych im sytuacjach życiowych lub przykładach z ich bliskiego otoczenia, w których stosują, lub mogą spotkać się z przytaczanym pojęciem:

  • jakiego typu dane możemy gromadzić? (zbieramy informacje na temat człowieka, dane osobiste: numer PESEL, imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mailowy);
  • do czego nam te dane są potrzebne? (do założenia konta w banku, do zapisania się na wizytę lekarską, do zakupu biletu lotniczego);
  • gdzie gromadzimy takie informacje? (w dokumentach: dowód osobisty, prawo jazdy, ale obecnie coraz częściej w wirtualnych bazach danych: w banku, na koncie pacjenta itp.).

Czym są dane w informatyce?

Dane to zbiory liczb, tekstów, obrazów o różnych formach. Dane używane są przez komputery np. do obliczeń. Dane mogą być prezentowane (np. w raportach) bądź przetwarzane (np. w celu wyliczenia czegoś). Takie tematyczne zbiory informacji uporządkowanych w struktury danych są nazwane bazami danych.