Odszyfruj hasło

- Szyfrowanie -

Wprowadzenie

Koderki zostawiły dla Ciebie zaszyfrowaną wiadomość w postaci kodu z kolorowych diod. Zbierz wszystkie informacje, być może będą potrzebne Koderkom w innych misjach? Na pewno Koderki chcą przekazać coś ważnego! Musiały zaszyfrować te informacje, aby nie wpadły one w ręce Drakonidów. Sprytne Koderki przypisały specjalny kod każdej literze znanego Tobie i im alfabetu po to, aby przekazywana informacja była możliwa do odczytania tylko dla Ciebie! Sprawdź, jaka litera kryje się pod symbolem, a potem wskaż właściwą literę. W taki sposób odszyfrujesz całe hasło! Do dzieła!

Polecenie do aplikacji

Koderki zostawiły dla Ciebie zaszyfrowaną wiadomość w postaci kodu z kolorowych diod. Aby sprawdzić, jaka litera kryje się pod pojedynczym kodem, zaznacz go, a następnie wskaż literę, która mu odpowiada. Odszyfruj w ten sposób całe hasło!

Inspiracje do rozmowy z dziećmi

Porozmawiaj z uczniami o znanych im sytuacjach życiowych lub przykładach z ich bliskiego otoczenia, w których stosują, lub mogą spotkać się z przytaczanym pojęciem:

  • cyfry to (w dużym uproszczeniu) szyfr, dzięki któremu zapisujemy ilość przeliczonych elementów lub wykonujemy działania;
  • litery to (w dużym uproszczeniu) szyfr, za pomocą którego możemy zapisać wypowiadane głoski, słowa i zdania;
  • hasła dostępowe do różnych kont (np. skrzynka mailowa, konto bankowe, konto na Facebooku itp.) zapisywane są w bazach za pomocą szyfru, aby nie można ich było łatwo odczytać i wykorzystać przez osoby niepowołane (z tego powodu utrata/zapomnienie swojego hasła wiąże się z potrzebą ustanowienia nowego);
  • rozmowy telefoniczne, internetowe (np. Skype, Messenger) są szyfrowane, aby nie dało się ich łatwo podsłuchać (aby odszyfrować rozmowę trzeba znać specjalny kod deszyfrujący);
  • niektóre informacje w bazach danych mogą być zakodowane jakimś szyfrem w celu zabezpieczenia przed bezpośrednim odczytem ich.
  • jakie znacie alfabety, które mogłyby posłużyć za szyfr? (alfabet Braille’a, Morse’a)
  • Jak mógłby wyglądać wasz własny szyfr do zaszyfrowania przykładowego zdania?

Co to jest szyfr?

To funkcja matematyczna, którą wykorzystujemy do szyfrowania tekstu lub do jego deszyfrowania (dekodowania). Zazwyczaj jedna funkcja wykorzystywana jest do szyfrowania, a inna do deszyfrowania wiadomości. Wiadomość przed zaszyfrowaniem nazywana jest tekstem jawnym, wiadomość zaszyfrowaną nazywamy szyfrogramem. Proces zamiany tekstu jawnego na szyfrogram nazywamy szyfrowaniem.