O pakiecie Na ratunek Koderkom

Dostępny w Sklepie on-line: https://store.motioncube.io/pl/pakiet/na-ratunek-koderkom.

Opis aplikacji w PDF do pobrania (pobierz).

Pakiet aplikacji "Na ratunek Koderkom" może stanowić uzupełnienie codziennych zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym, a także zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych. Może także uatrakcyjniać czas spędzany przez dzieci w świetlicach szkolnych, placówkach wychowawczych, instytucjach organizujących czas wolny dzieci, dodatkowe zajęcia. Ten zbiór aplikacji jest przeznaczony w szczególności do nauki podstaw programowania dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym.

Ogólne informacje

  • Dostępne dla urządzeń: Podłoga interaktywna SmartFloor
  • Rodzaj sterowania: Pisaki interaktywne

Co zawiera pakiet?

Pakiet "Na ratunek Koderkom" składa się z szesnastu bogato ilustrowanych aplikacji, stworzonych na bazie gier i zabaw logicznych. Każda zabawa rozpoczyna się krótką historyjką o Koderkach, która wyjaśnia dzieciom cel gry oraz kończy się nagrodą w postaci gratulacji i oklasków. Aplikacje zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewniały porcję rozrywki i ruchu stanowiącej doskonałe urozmaicenie codziennych zajęć, a zarazem oferowały przyjazną formę pracy na podstawowych pojęciach programistycznych. Aplikacje są przyjemnie i subtelnie udźwiękowione, aby dodatkowo umilić dzieciom czas spędzony na zabawie na podłodze interaktywnej.

Wszystkie aplikacje wchodzące w skład pakietu są osadzone w ciekawej narracji. Koderki to małe robociki, które komunikują się między sobą za pomocą kodu z kolorowych diod. Przepływ energii na ich planecie został zaburzony przez deszcz Drakonidów - rój kosmicznych meteorów. W aplikacjach znajdują się różne przykłady tego, w jaki sposób można pomóc Koderkom w przywróceniu komunikacji, bardzo ważnej dla właściwego funkcjonowania ich planety. Aplikacje z pakietu "Na ratunek Koderkom" zostały opatrzone grafiką, która otrzymała nominację w 2020 roku w konkursie Polish Graphics Design Awards w kategorii Motion graphics - Animacja interaktywna.

Jakie cele realizuje?

Pakiet "Na ratunek Koderkom" jest pierwszą częścią autorskiej metodyki programowania na etapie wczesnej edukacji dzieci, rozwijanej przez zespół z LavaVision. Aplikacje wchodzące w skład pakietu mają na celu wprowadzenie uczniów klas I-III szkoły podstawowej do świata wybranych pojęć programistycznych w ciekawej, atrakcyjnej formule gier i zabaw. Ponadto, aktywności proponowane w aplikacjach z pakietu "Na ratunek Koderkom" mogą wspierać rozwój motoryki dużej oraz myślenie logiczne i algorytmiczne.

Aplikacje wchodzące w skład pakietu mają na celu wprowadzenie dzieci w wieku szkolnym do świata wybranych pojęć programistycznych w ciekawej, atrakcyjnej formule gier i zabaw ruchowych. Zabawy ilustrują: wartości logiczne - prawda albo fałsz, sortowanie danych, zbieranie i porządkowanie danych, szyfrowanie informacji, pętlę iteracyjną, rozpoznawanie wzorca, instrukcję warunkową, komunikację, programowanie w parach, kopię zapasową kodu, specyfikację, dekompozycję, sekwencję, instrukcję, algorytm, naprawianie usterek, znaki specjalne, wyszukiwanie w zbiorze według zadanego kryterium.

Autorzy pakietu starali się odpowiedzieć na potrzeby rozwojowe dzieci w wieku wczesnoszkolnym, koncentrując się przede wszystkim na wspieraniu sprawności motorycznych i sensorycznych w czasie zorganizowanych bezpiecznych gier i zabaw.

Aktywne wsparcie rozwoju dziecka

Podczas zabawy z Koderkami kształtować można:

  1. percepcję wzrokową;
  2. motorykę dużą;
  3. umiejętność koncentracji uwagi;
  4. logiczne i algorytmiczne myślenie;
  5. umiejętność klasyfikowania przedmiotów;
  6. umiejętność rozpoznawania układów i wzorów;
  7. wiedzę z zakresu korzystania z internetu i komputera;
  8. rozumienie wybranych koncepcji i pojęć z zakresu programowania.

Dodatkowe materiały dla nauczycieli

Dla pakietu aplikacji "Na ratunek Koderkom" został opracowany przewodnik metodyczny dla nauczycieli wczesnej edukacji szkolnej, który podpowie im, jak przeprowadzić zajęcia z dziećmi, aby zabawa z Koderkami stała się metodą nauki o ciekawych koncepcjach ze świata programowania. Zapraszamy do inspirującej lektury w kolejnych rozdziałach.