Scenariusz 7 - Funkcje

Cele operacyjne

  • rozumienie techniki funkcji i umiejętność definiowania jej oraz korzystania z niej w kodzie

Wprowadzenie do zagadnienia

Funkcje pozwalają na ponowne użycie ciągu tych samych poleceń, w różnych miejscach w kodzie. Jeśli istnieją zestawy poleceń, których często używasz, możesz zapisać je jako funkcje dodatkowe i wywoływać je w kodzie, gdy ich potrzebujesz.

Zadanie

Polecenie: Ułóż kod z bloczków, ustaw odpowiednie wartości kroków i doprowadź Kodiego do mety. Pamiętaj o zastosowaniu dodatkowej funkcji F1.

Kurs I, Funkcje - Poziom 0 - Wprowadzenie funkcji bez parametru

Kurs I, Funkcje - Poziom 0 - Rozwiązanie planszy

Zadanie

Polecenie: Ułóż kod z bloczków, ustaw odpowiednie wartości kroków i doprowadź Kodiego do mety. W trakcie gry zbierz wszystkie złote monety, otwórz za pomocą kluczy tajemnicze skrzynie oraz ugaś ogień blokujący przejście. Pamiętaj o zastosowaniu akcji kierunkowych oraz dodatkowych funkcji F1 i F2.

Kurs II, Funkcje - Poziom 7 - Ćwiczenia z zakresu użycia więcej niż jednej funkcji

Kurs II, Funkcje - Poziom 7 - Rozwiązanie planszy