Scenariusz 6 - Zmienne

Cele operacyjne

  • rozumienie konstrukcji zmiennych i umiejętność definiowania ich i wykorzystania w kodzie

Wprowadzenie do zagadnienia

Bloczek zmiennej to pewne „pudełko”, w którym możemy przechowywać jakąś wartość, a następnie odwoływać się do niej w kodzie, gdy będziemy jej potrzebować.

Zadanie

Polecenie: Ułóż kod z bloczków, ustaw odpowiednie wartości kroków i doprowadź Kodiego do mety. Pamiętaj o zastosowania bloczka zmiennej “a” w celu określenia ilości kroków, które musi wykonać Kodi.

Kurs I, Zmienne - Poziom 0 - Wprowadzenie zmiennych. Nawigowanie przy użyciu zmiennych jako licznika

Kurs I, Zmienne - Poziom 0 - Rozwiązanie planszy

Zadanie

Polecenie: Ułóż kod z bloczków, ustaw odpowiednie wartości kroków i doprowadź Kodiego do mety. W celu otwarcia przejść, Skrzat znajdujący się na planszy musi najpierw nacisnąć odpowiedni przycisk oraz rozbić głazy blokujące drogę. Ułóż sekwencję zawierającą instrukcje do wykonania przez każdą z postaci. Pamiętaj również o zastosowaniu bloczków zmiennych.

Kurs III, Zmienne - Poziom 0 - Powtórzenie pojęcia zmiennych.

Kurs III, Zmienne - Poziom 0 - Rozwiązanie planszy