Scenariusz 5 - Pętle warunkowe

Cele operacyjne

  • rozumienie konstrukcji pętli warunkowej i umiejętność stosowania jej w kodzie

Wprowadzenie do zagadnienia

Bloczek pętli warunkowej powtarza polecenia w nim zawarte, aż do momentu, w którym zostanie spełniony określony warunek np. Kodi znajdzie się na polu z pajęczyną.

Zadanie

Polecenie: Ułóż kod z bloczków, ustaw odpowiednie wartości kroków i doprowadź Kodiego do mety. Pamiętaj o zastosowaniu bloczka pętli warunkowej.

Kurs I, Pętle warunkowe - Poziom 0 - Pętla warunkowa. Użycie pola na planszy jako warunku

Kurs I, Pętle warunkowe - Poziom 0 - Rozwiązanie planszy

Zadanie

Polecenie: Ułóż kod z bloczków, ustaw odpowiednie wartości kroków i doprowadź Kodiego do mety. W celu uruchomienia pola “teleport” oraz otwarcia przejść, Skrzaty znajdujące się na planszy muszą najpierw nacisnąć odpowiednie przyciski. Ułóż sekwencję zawierającą kod do wykonania przez każdą z postaci. Pamiętaj również o zastosowaniu bloczków pętli warunkowych oraz akcji kierunkowych.

Kurs II, Pętle warunkowe - Poziom 11 - Ćwiczenie pętli warunkowej oraz sterowania trzema bohaterami

Kurs II, Pętle warunkowe - Poziom 11 - Rozwiązanie planszy