Scenariusz 4 - Instrukcje warunkowe

Cele operacyjne

  • umiejętność stosowania instrukcji warunkowych w kodzie

Wprowadzenie do zagadnienia

Instrukcje warunkowe (w skrócie Warunki) pozwalają na uruchomienie określonych fragmentów kodu (sekwencji instrukcji) tylko, jeśli wystąpi określona sytuacja, tj. warunek zostanie spełniony. Warunki w językach programowania mają postać dodatkowych instrukcji kodu typu jeżeli, to (ang. If, then), które należy umieścić w projektowanym algorytmie. Dla instrukcji warunkowej należy określić warunek, który ta instrukcja będzie sprawdzać. Jeśli warunek będzie spełniony, to zostanie wykonana pewna sekwencja kodu, którą należy zdefiniować w ramach zakresu warunkowego, ograniczonego początkiem i końcem zakresu.

Zadanie

Polecenie: Ułóż kod z bloczków, ustaw odpowiednie wartości kroków i doprowadź Kodiego do mety. Pamiętaj o zastosowaniu bloczka instrukcji warunkowej z akcją “Zbierz” dla pola, na którym może znajdować się złota moneta.

Kurs I, Instrukcje warunkowe "Wykonaj, jeżeli" - Poziom 0 - Pojedyńcza instrukcja warunkowa

Kurs I, Instrukcje warunkowe "Wykonaj, jeżeli" - Poziom 0 - Rozwiązanie planszy

Zadanie

Polecenie: Ułóż kod z bloczków, ustaw odpowiednie wartości kroków i doprowadź Kodiego do mety. W celu uruchomienia pola “Teleport” Skrzat znajdujący się na planszy musi najpierw nacisnąć przycisk. Zastosuj zdarzenia równoległe i ułóż kod do wykonania przez każdą z postaci. Pamiętaj również o zastosowaniu akcji kierunkowych oraz bloczków instrukcji warunkowych dla pól z pytajnikiem.

Uwaga: W tym zadaniu programujemy współbieżnie - należy ułożyć dwie sekwencje poleceń, które wykonywane będą równolegle.

Kurs III, Instrukcja warunkowa - Poziom 5 - Ćwiczenie ruchu współbieżnego dwóch boahterów i instrukcji warunkowych

Kurs III, Instrukcja warunkowa - Poziom 5 - Rozwiązanie planszy