Scenariusz 3 - Pętle iteracyjne

Cele operacyjne

  • umiejętność upraszczania zapisu algorytmu poprzez stosowanie pętli iteracyjnej

Wprowadzenie do zagadnienia

Bloczek pętli iteracyjnej (licznikowej) powtarza dowolną ilość razy polecenia które się w nim znajdują np. krok w górę i krok prawo. Pętla iteracyjna (zwana czasami pętlą licznikową) jest techniką programowania, która pozwala na wielokrotne wykonanie tych samych instrukcji, bez konieczności wypisywania ich wszystkich po kolei. Podejście to jest szczególnie przydatne tam, gdzie w ramach pełnej sekwencji kodu występują obok siebie powtarzane fragmenty kodu.

Zadanie

Polecenie: Ułóż kod z bloczków, ustaw odpowiednie wartości kroków i doprowadź Kodiego do mety. Pamiętaj o zastosowaniu bloczka pętli licznikowej.

Kurs I, Pętle interacyjne - Poziom 0 - Konstrukcja pętli iteracyjnej

Kurs I, Pętle interacyjne - Poziom 0 - Rozwiązanie planszy

Zadanie

Polecenie: Ułóż kod z bloczków, ustaw odpowiednie wartości kroków i doprowadź Kodiego do mety.Po drodze zbierz wszystkie złote monety oraz kilofy, których użyjesz do rozbicia skał blokujące drogę. Pamiętaj o zastosowaniu bloczków pętli licznikowej oraz akcji kierunkowych.

Kurs II, Pętle interacyjne - Poziom 0 - Powtórka z pętli iteracyjnej

Kurs II, Pętle interacyjne - Poziom 0 - Rozwiązanie planszy