Scenariusz 1 - Nawigowanie

Cele operacyjne

  • umiejętność tworzenia sekwencji poleceń
  • umiejętność nawigowania (kierowania) bohaterem na planszy

Wprowadzenie do zagadnienia

Tworzenie kodu sekwencyjnego należy do podstawowych technik projektowania algorytmów. Kiedy rozwiązujemy problem, w którym jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkie sytuacje, które mogą się wydarzyć oraz rozwiązać zadanie w postaci kolejno następujących po sobie instrukcji programu, wówczas najbardziej podstawową techniką jest zapisanie wszystkich czynności, które muszą po sobie nastąpić. Takie postępowanie nazywa się tworzeniem sekwencji instrukcji kodu, w skrócie tworzeniem sekwencji. Podstawowymi instrukcjami w kodzie sterującym bohaterem są polecenia związane z kierunkiem poruszania się bohatera na planszy - nawigowaniem go.

Zadanie

Polecenie: Ułóż kod z bloczków, określając kierunek i ilość potrzebnych kroków i doprowadź Kodiego do mety.

Kurs I, Nawigowanie - Poziom 0 - Ruch w jednym kierunku

Kurs I, Nawigowanie - Poziom 0 - Rozwiązanie planszy

Zadanie

Polecenie: Ułóż kod z bloczków, określając kierunek i ilość potrzebnych kroków i doprowadź Kodiego do mety. Zastosuj akcję “Popchnij”, żeby przesunąć głaz, który blokuje drogę. Pamiętaj o zastosowaniu akcji kierunkowej.

Kurs II, Nawigowanie - Poziom 2 - Powtórka nauki nawigowania

Kurs II, Nawigowanie - Poziom 2 - Rozwiązanie planszy