Wstęp

Robot Bot to mały robocik żyjący w świecie labiryntów i zagadek logicznych. Powodzenie jego misji zależy od właściwego zaprogramowania. Robot Bot potrzebuje instrukcji, aby dotrzeć do wyznaczonego celu i spełnić wszystkie warunki w zadaniach. To właśnie dzięki temu gry i zabawy zawarte w pakiecie Robot Bot umożliwiają realizację treści z zakresu programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych, wynikających z zapisów Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Od kilku lat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej realizują w polskich szkołach treści programistyczne z obszaru edukacji informatycznej z wykorzystaniem różnych narzędzi. Robot Bot jest kolejną propozycją umożliwiającą ich wprowadzenie przy użyciu podłogi interaktywnej sterowanej za pomocą pisaków świetlnych.

Aplikacje wchodzące w skład pakietu mogą stanowić wsparcie aktywności dziecka kształtującej umiejętność korzystania z rozwijających się umysłowych procesów poznawczych, takich jak myślenie logiczne, przyczynowo - skutkowe, algorytmiczne. Są to ważne procesy myślowe, które podczas zabawy z robotem Botem są stymulowane za pomocą zagadek i gier logicznych. Ponadto, stanowią świetną zabawę dla dzieci, podczas której steruje się na planszy robotem, wskazując mu drogę za pomocą strzałek i wykonując jednocześnie różne zadania. Uczniowie mogą testować ułożony algorytm w trakcie zabawy i śledzić jego wykonanie krok po kroku. Proponowane gry i zabawy bazują na podstawowych pojęciach programistycznych, tj. algorytm, pętla, sekwencja, tworząc doskonałe środowisko do ich poznania i zrozumienia na etapie młodszego wieku szkolnego. Pracując z wykorzystaniem aplikacji pakietu Robot Bot kształtować można znajomość podstawowych pojęć programistycznych, zdolności analityczne, umiejętność planowania i przewidywania oraz percepcję wzrokową.

Pakiet Robot Bot pozwala na realizację treści programistycznych już od etapu wczesnoszkolnego w ciekawy i atrakcyjny sposób. Ergonomiczny interfejs gier i ćwiczeń sprawia, że korzystanie z nich jest intuicyjne i proste. Nasze aplikacje zostały sprawdzone przez dzieci i nauczycieli.

Na kolejnych stronach przewodnika znajdziesz przykładowe scenariusze zajęć komputerowych z wykorzystaniem aplikacji pakietu Robot Bot.

Poznaj Robota Bota!