O pakiecie Robot Bot

Dostępny w Sklepie on-line: https://store.motioncube.io/pl/pakiet/robot-bot.

Opis aplikacji w PDF do pobrania (pobierz).

Pakiet aplikacji "Robot Bot" może stanowić uzupełnienie codziennych zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym, a także zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych. Może także uatrakcyjniać czas spędzany przez dzieci w świetlicach szkolnych, placówkach wychowawczych, instytucjach organizujących czas wolny dzieci, dodatkowe zajęcia.

Ogólne informacje

  • Dostępne dla urządzeń: Podłoga interaktywna SmartFloor
  • Rodzaj sterowania: Pisaki interaktywne

Co zawiera pakiet?

Pakiet Robot Bot zawiera pięć interaktywnych gier, składających się z wielu poziomów. Każde ćwiczenie rozpoczyna się krótką instrukcją napisaną w języku polskim. Uczeń steruje na planszy wirtualnym robotem, wskazując mu drogę za pomocą strzałek i wykonując jednocześnie różne zadania. Uczeń może testować ułożony algorytm w trakcie zabawy i śledzić jego wykonanie krok po kroku.

Proponowane gry i zabawy bazują na podstawowych pojęciach programistycznych tj. algorytm, pętla, sekwencja, tworząc doskonałe środowisko do ich poznania i zrozumienia na etapie młodszego wieku szkolnego.

Jakie cele realizuje?

Pakiet może stanowić wsparcie aktywności dziecka, kształtującej umiejętność korzystania z rozwijających się umysłowych procesów poznawczych takich jak myślenie logiczne, przyczynowo - skutkowe, algorytmiczne. Gry i zabawy zawarte w pakiecie umożliwiają realizację treści z zakresu programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych wynikających z zapisów Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Autorzy pakietu starali się odpowiedzieć na potrzeby rozwojowe dzieci w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym, koncentrując się przede wszystkim na wspieraniu sprawności motorycznych i sensorycznych w czasie zorganizowanych bezpiecznych gier.

Aktywne wsparcie rozwoju dziecka

Sterując na planszy Robotem Botem, kształtować można:

  1. percepcję wzrokową;
  2. koordynację wzrokowo-ruchową;
  3. orientację przestrzenną;
  4. myślenie logiczne i algorytmiczne;
  5. myślenie przyczynowo-skutkowe;
  6. rozumienie podstawowych pojęć programistycznych.

Dodatkowe materiały dla nauczycieli

Dla pakietu aplikacji "Robot Bot" zostały opracowane scenariusze zajęć komputerowych dla nauczycieli szkół podstawowych, które opisują jak przeprowadzić zajęcia z dziećmi, łącząc naukę z grą. Zapraszamy do inspirującej lektury w kolejnych rozdziałach.