Wyznacz nowy szlak na mapie

Dla dzieci w wieku: przedszkolnym, wczesnoszkolnym

Pakiet: Koduj z Avą ‒ interaktywne plansze do kodowania

Typ interakcji: Pisaki świetlne

Poziom trudności

Różnicowanie poziomu trudności według: rozmiaru planszy (3×3, 6×6, 10×10), ilości grafik do zapełnienia planszy. Aplikacja kreatywna, poziom trudności zależny od polecenia nauczyciela.

rozmiar planszy długość trasy
rozmiar planszy długość trasy

Osiągnięcia

Osiągnięcia zgodne z zapisami Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, klasy I-III

Edukacja informatyczna: uczeń rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów; posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania; kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem; współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię.

Cele ogólne

  • kształtowanie percepcji wzrokowej,
  • wspieranie rozwoju orientacji przestrzennej,
  • stymulowanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów,
  • kształtowanie umiejętności tworzenia układów i wzorów.

Cele operacyjne, uczeń

  • określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą,
  • klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru,
  • układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów, tworzy własną sekwencję symboli.

Opis pracy z aplikacją

Uruchom aplikację "Wyznacz nowy szlak na mapie". Opowiedz uczniom, że Ava na Planecie Odkrywców znalazła kilka dróg, których nie opisuje żadna ze znanych jej map. Pomóżcie Avie stworzyć nowe ścieżki, które w przyszłości pomogą innym podróżnikom. Wybierz rozmiar planszy właściwy dla Twoich uczniów. Wymyślcie swój ciąg starożytnych znaków i ułóżcie za ich pomocą trasę według własnego pomysłu. Pamiętajcie, aby zaznaczyć gdzie zaczyna się ścieżka, oraz w którym miejscu ma się zakończyć.

Instrukcja

Wymyśl swój ciąg starożytnych znaków i ułóż za ich pomocą trasę według własnego pomysłu. Pamiętaj, aby zaznaczyć gdzie zaczyna się ścieżka, oraz w którym miejscu ma się zakończyć.

przykładowe ćwiczenie