Wyznacz trasę na mapie

Dla dzieci w wieku: przedszkolnym, wczesnoszkolnym

Pakiet: Koduj z Avą ‒ interaktywne plansze do kodowania

Typ interakcji: Pisaki świetlne

Poziom trudności

Różnicowanie poziomu trudności według: rozmiaru planszy (3×3, 6×6, 10×10), długości układanej trasy, ilości symboli w sekwencji.

rozmiar planszy długość trasy złożoność wzoru

Osiągnięcia

Osiągnięcia zgodne z zapisami Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, klasy I-III

Edukacja informatyczna: uczeń rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów; posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania; kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem; współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię.

Cele ogólne

  • kształtowanie percepcji wzrokowej,
  • wspieranie rozwoju orientacji przestrzennej,
  • doskonalenie umiejętności klasyfikacji przedmiotów,
  • kształtowanie umiejętności rozpoznawania układów i wzorów.

Cele operacyjne, uczeń

  • określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą,
  • klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru,
  • rozpoznaje przedmioty ułożone w grupach, szeregach, rozpoznaje rytmy, odtwarza układy przedmiotów,
  • układa trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kierunkowymi.

Opis pracy z aplikacją

Uruchom aplikację "Wyznacz trasę na mapie". Opowiedz uczniom, że Ava poszukując nowych tras na Planecie Odkrywców korzysta z map opracowanych przez swoich przodków. Niektóre z nich są jednak stare i zniszczone, dlatego Ava potrzebuje Waszej pomocy w odczytaniu ich, aby potem móc dotrzeć do celu. Prześledź wraz z uczniami ciąg symboli znajdujący się nad mapą i wskażcie trasę. Użyjcie bloczków ze strzałkami, aby pomóc Avie dojść do końca drogi zapisanej na planszy za pomocą powtarzającego się ciągu znaków.

Instrukcja

Prześledź ciąg symboli znajdujący się nad mapą i wskaż trasę. Użyj bloczków ze strzałkami, aby pomóc Avie dojść do końca drogi zapisanej na planszy za pomocą powtarzającego się ciągu znaków.