Wyznacz trasę na mapie - pętle

Dla dzieci w wieku: wczesnoszkolnym

Pakiet: Koduj z Avą ‒ interaktywne plansze do kodowania

Typ interakcji: Pisaki świetlne

Poziom trudności

Różnicowanie poziomu trudności według: rozmiaru planszy (6×6, 10×10), długości układanej trasy, ilość symboli w sekwencji, zastosowanie pojęcia pętli.

rozmiar planszy długość trasy złożoność wzoru pętle

Osiągnięcia

Osiągnięcia zgodne z zapisami Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, klasy I-III

Edukacja informatyczna: uczeń rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów; posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania; kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem; współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię.

Cele ogólne

  • kształtowanie percepcji wzrokowej,
  • wspieranie rozwoju orientacji przestrzennej,
  • doskonalenie umiejętności klasyfikacji przedmiotów,
  • kształtowanie umiejętności rozpoznawania układów i wzorów.

Cele operacyjne, uczeń

  • określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą,
  • klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru,
  • rozpoznaje przedmioty ułożone w grupach, szeregach, rozpoznaje rytmy, odtwarza układy przedmiotów,

Opis pracy z aplikacją

Uruchom aplikację "Wyznacz trasę na mapie - pętle". Opowiedz uczniom, że Ava udaje się na Planetę Odkrywców, aby zbadać nowe lądy. Pomóżcie Avie odczytać mapy, aby mogła dotrzeć do celu. Wybierz rozmiar planszy właściwy dla Twoich uczniów. Prześledźcie ciąg symboli znajdujący się nad mapą i wskażcie trasę. Prześledźcie ciąg symboli znajdujący się nad mapą i wskażcie trasę. Użyjcie bloczków ze strzałkami, aby pomóc Avie dojść do końca drogi zapisanej na planszy za pomocą powtarzającego się ciągu znaków. Powtarzające się ruchy zapiszcie za pomocą strzałki z cyfrą.

Instrukcja

Prześledź ciąg symboli znajdujący się nad mapą i wskaż trasę. Użyj bloczków ze strzałkami, aby pomóc Avie dojść do końca drogi zapisanej na planszy za pomocą powtarzającego się ciągu znaków. Powtarzające się ruchy zapisz za pomocą strzałki z cyfrą.