Wprowadzenie metodyczne

Dla dzieci w wieku: przedszkolnym, wczesnoszkolnym

Pakiet: Koduj z Avą ‒ interaktywne plansze do kodowania

Typ interakcji: Pisaki świetlne

Planeta Odkrywców nie została jeszcze całkowicie zbadana. Podróżnicy, którzy w przeszłości przemierzali jej ziemie, pozostawili mapy dla przyszłych odkrywców. Niestety, niektóre z nich są bardzo stare i zniszczone. Zadaniem Avy jest odtworzenie zatartych ścieżek i wytyczenie nowych szlaków.

W aplikacjach wchodzących w skład działu Sekwencje zastosowaliśmy ćwiczenia bazujące na odczytywaniu ciągu znaków. Starożytne symbole układają się w sekwencje, które na planszy prowadzą Avę do wyznaczonego miejsca. Zabawy tego typu rozwijają percepcję wzrokową, stanowią wsparcie dla nauki czytania, rozumienia znaczenia symboli i znaków. Ćwiczenia z ciągami symboli kształtują także umiejętność rozpoznawania przedmiotów ułożonych w grupach, szeregach, rytmicznych układach. Są to z kolei umiejętności ważne z punktu widzenia rozwijania kompetencji matematycznych na wczesnych etapach edukacji dziecka. Różne warianty pracy z ciągami symboli zawarte w dziale Sekwencje umożliwiają wszechstronne ich stosowanie podczas zajęć edukacyjnych. Zastosowaliśmy między innymi wyznaczanie mety dla powtarzającego się ciągu symboli, układanie trasy z bloczków ze strzałkami na podstawie podanej sekwencji znaków oraz swobodne tworzenie ciągów symboli według pomysłu dziecka.

W aplikacjach z działu Sekwencje zastosowaliśmy wygodny w obsłudze panel użytkownika, który zawiera funkcje pomocne w pracy z planszą. Ich opis znajdziesz na kolejnych stronach przewodnika.