Znajdź wyjście z ogrodu

Dla dzieci w wieku: przedszkolnym, wczesnoszkolnym

Pakiet: Koduj z Avą ‒ interaktywne plansze do kodowania

Typ interakcji: Pisaki świetlne

Poziom trudności

Różnicowanie poziomu trudności według: rozmiaru planszy (3×3, 6×6, 10×10).

rozmiar planszy
rozmiar planszy

Osiągnięcia

Osiągnięcia zgodne z zapisami Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, klasy I-III

Edukacja informatyczna: uczeń rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów; posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania; kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem; współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię.

Cele ogólne

  • doskonalenie orientacji przestrzennej,
  • kształtowanie umiejętności tworzenia sekwencji poleceń sterujących obiektem,
  • rozwijanie umiejętności stosowania algorytmów,
  • kształtowanie umiejętności rozpoznawania popularnych gatunków roślin i zwierząt.

Cele operacyjne, uczeń

  • odczytuje kod zapisany za pomocą bloczków ze strzałkami,
  • określa wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie,
  • określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą,
  • posługuje się pojęciami: pion, poziom.

Opis pracy z aplikacją

Uruchom aplikację "Znajdź wyjście z ogrodu". Opowiedz uczniom, że mieszkańcy Planety Ogrodników zajmują się uprawą roślin. To dzięki nim w Galaktyce Funn nie brakuje jedzenia. Ogrody Planety Ogrodników często są bardzo rozległe i łatwo się na nich zgubić. Wybierz rozmiar planszy właściwy dla Twoich uczniów. Przeanalizujcie kod i pomóżcie Avie odnaleźć drogę do wyjścia z ogrodu! Prześledźcie bloczki ze strzałkami i wskażcie Avie miejsce, w którym znajduje się bramka ogrodu. Dłuższe sekwencje kodu możecie podzielić na etapy trasy Avy, zaznaczając roboczo miejsce mety na planszy. Gdy już będziecie pewni rozwiązania kliknijcie “sprawdź”.

Instrukcja

Prześledź bloczki ze strzałkami i wskaż Avie miejsce w którym znajduje się bramka ogrodu.

przykładowe ćwiczenie