Zapełnij spichlerze

Dla dzieci w wieku: przedszkolnym, wczesnoszkolnym

Pakiet: Koduj z Avą ‒ interaktywne plansze do kodowania

Typ interakcji: Pisaki świetlne

Poziom trudności

Różnicowanie poziomu trudności według: rozmiaru planszy (3×3, 6×6, 10×10), długości układanej trasy, ilości elementów do zebrania.

rozmiar planszy długość trasy zbierz elementy

Osiągnięcia

Osiągnięcia zgodne z zapisami Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, klasy I-III

Edukacja informatyczna: uczeń rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów; posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania; kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem; współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię.

Cele ogólne

  • doskonalenie orientacji przestrzennej,
  • kształtowanie umiejętności tworzenia sekwencji poleceń sterujących obiektem,
  • rozwijanie umiejętności stosowania algorytmów,
  • kształtowanie umiejętności rozpoznawania popularnych gatunków roślin i zwierząt.

Cele operacyjne, uczeń

  • układa trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kierunkowymi,
  • określa wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie,
  • określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą,
  • posługuje się pojęciami: pion, poziom,
  • stosuje warunek "przejdź przez pole, aby zebrać".

Opis pracy z aplikacją

Uruchom aplikację "Zapełnij spichlerze". Opowiedz uczniom, że mieszkańcy Planety Ogrodników zajmują się uprawą roślin. To dzięki nim w Galaktyce Funn nie brakuje jedzenia. Jednak w tym roku jesień przyszła wcześniej, a nie wszystkie zbiory znajdują się w spichlerzu! Pomóżcie Avie zebrać wszystkie kwiaty oraz dojrzałe warzywa i owoce, aby przez całą zimę nikomu nie burczało w brzuszku! Jeśli nie zbiorą plonów na czas mieszkańcy Galaktyki Funn nie zdążą napełnić spichlerzy przed nastaniem zimy! Wybierz rozmiar planszy właściwy dla Twoich uczniów. Użyjcie bloczków ze strzałkami, aby wyznaczyć Avie Ogrodniczce drogę wyjścia z grządki. Pamiętajcie, aby zebrać wszystkie kwiaty, dojrzałe owoce i warzywa!

Instrukcja

Użyj bloczków ze strzałkami, aby wyznaczyć Avie Ogrodniczce drogę wyjścia z grządki! Pamiętaj, aby zebrać wszystkie kwiaty, dojrzałe owoce i warzywa!