Znajdź drogę wśród grządek - pętle

Dla dzieci w wieku: wczesnoszkolnym

Pakiet: Koduj z Avą ‒ interaktywne plansze do kodowania

Typ interakcji: Pisaki świetlne

Poziom trudności

Różnicowanie poziomu trudności według: rozmiaru planszy (6×6, 10×10), długości układanej trasy, zastosowania pojęcia pętli.

rozmiar planszy długość trasy pętle
rozmiar planszy długość trasy pętle

Osiągnięcia

Osiągnięcia zgodne z zapisami Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, klasy I-III

Edukacja informatyczna: uczeń rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów; posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania; kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem; współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię.

Cele ogólne

  • doskonalenie orientacji przestrzennej,
  • kształtowanie umiejętności tworzenia sekwencji poleceń sterujących obiektem,
  • rozwijanie umiejętności stosowania algorytmów,
  • kształtowanie umiejętności rozpoznawania popularnych gatunków roślin i zwierząt.

Cele operacyjne, uczeń

  • układa trasę za pomocą bloczków z pętlą,
  • określa wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie,
  • określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą,
  • posługuje się pojęciami: pion, poziom.

Opis pracy z aplikacją

Uruchom aplikację "Znajdź drogę wśród grządek - pętle". Opowiedz uczniom, że mieszkańcy Planety Ogrodników zajmują się uprawą roślin. To dzięki nim w Galaktyce Funn nie brakuje jedzenia. Jednak w tym roku jesień przyszła wcześniej, a nie wszystkie zbiory znajdują się w spichlerzu! Pomóżcie Avie zebrać wszystkie kwiaty oraz dojrzałe warzywa i owoce, aby przez całą zimę nikomu nie burczało w brzuszku! Tegoroczne plony należy zebrać zanim zepsują się i przestaną nadawać się do zjedzenia! Wybierz rozmiar planszy właściwy dla Twoich uczniów. Używając bloczków ze strzałkami ułóżcie drogę między grządkami, którą pokona Ava Ogrodniczka żeby dotrzeć do kwiatów, warzyw i owoców! Powtarzające się ruchy możesz zapisać za pomocą strzałek z cyfrą.

Instrukcja

Używając bloczków ze strzałkami ułóż drogę między grządkami, którą pokona Ava Ogrodniczka żeby dotrzeć do kwiatów, warzyw i owoców!

przykładowe ćwiczenie