Zbierz płatki kwiatów

Dla dzieci w wieku: wczesnoszkolnym

Pakiet: Koduj z Avą ‒ interaktywne plansze do kodowania

Typ interakcji: Pisaki świetlne

Poziom trudności

Różnicowanie poziomu trudności według: rozmiaru planszy (6×6, 10×10), długości układanej trasy, ilości elementów do zebrania i ominięcia.

rozmiar planszy długość trasy zbierz elementy omiń elementy
rozmiar planszy długość trasy zbierz elementy omiń elementy

Osiągnięcia

Osiągnięcia zgodne z zapisami Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, klasy I-III

Edukacja informatyczna: uczeń rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów; posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania; kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem; współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię.

Cele ogólne

  • doskonalenie orientacji przestrzennej,
  • kształtowanie umiejętności tworzenia sekwencji poleceń sterujących obiektem,
  • rozwijanie umiejętności stosowania algorytmów,
  • kształtowanie umiejętności rozpoznawania popularnych gatunków roślin i zwierząt.

Cele operacyjne, uczeń

  • układa trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kierunkowymi,
  • określa wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie,
  • określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą,
  • posługuje się pojęciami: pion, poziom,
  • dokonuje klasyfikacji przedmiotów.

Opis pracy z aplikacją

Uruchom aplikację "Zbierz płatki kwiatów". Opowiedz uczniom, że mieszkańcy Planety Ogrodników zajmują się uprawą roślin. To dzięki nim w Galaktyce Funn nie brakuje jedzenia. Niektóre kwiaty przez silny wiatr straciły płatki! Teraz mieszkańcy nie mogą złożyć odpowiednich wzorów kwiatowych, dlatego bardzo potrzebują Waszej pomocy. Wybierz rozmiar planszy właściwy dla Twoich uczniów. Pomóżcie Avie zebrać odpowiednie elementy kwiatków używając bloczków ze strzałkami a następnie doprowadźcie ją do wyjścia. Aby jak najlepiej wykonać zadanie wzorujcie się na rysunku pokazanym nad planszą.

Instrukcja

Pomóż Avie zebrać elementy kwiatków zgodnie ze wzorem używając bloczków ze strzałkami a następnie doprowadź ją do wyjścia. Kolejność zbierania płatków nie ma znaczenia.

przykładowe ćwiczenie