Omiń pułapki w ogrodzie - pętle

Dla dzieci w wieku: wczesnoszkolnym

Pakiet: Koduj z Avą ‒ interaktywne plansze do kodowania

Typ interakcji: Pisaki świetlne

Poziom trudności

Różnicowanie poziomu trudności według: rozmiaru planszy (6×6, 10×10), długości układanej trasy, ilości elementów do ominięcia, zastosowanie pojęcia pętli.

rozmiar planszy długość trasy omiń elementy pętle
rozmiar planszy długość trasy omiń elementy pętle

Osiągnięcia

Osiągnięcia zgodne z zapisami Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, klasy I-III

Edukacja informatyczna: uczeń rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów; posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania; kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem; współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię.

Cele ogólne

  • doskonalenie orientacji przestrzennej,
  • kształtowanie umiejętności tworzenia sekwencji poleceń sterujących obiektem,
  • rozwijanie umiejętności stosowania algorytmów,
  • kształtowanie umiejętności rozpoznawania popularnych gatunków roślin i zwierząt.

Cele operacyjne, uczeń

  • układa trasę za pomocą bloczków z pętlą,
  • określa wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie,
  • określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą,
  • posługuje się pojęciami: pion, poziom,
  • stosuje warunek "omiń pole z pułapką".

Opis pracy z aplikacją

Uruchom aplikację "Omiń pułapki w grodzie - pętle". Opowiedz uczniom, że mieszkańcy Planety Ogrodników zajmują się uprawą roślin. To dzięki nim w Galaktyce Funn nie brakuje jedzenia. Jednak nie wszystkie rzeczy, jakie Ava znajduje na grządkach nadają się do zebrania! W ogrodzie żyje wiele stworzonek, których nie można deptać, trzeba także uważać na zgniłe rośliny oraz błoto i kamienie. Wybierz rozmiar planszy właściwy dla Twoich uczniów. Ułóżcie kod korzystając z bloczków ze strzałkami w taki sposób, aby ominąć wszystkie rzeczy, które nie są dojrzałymi warzywami i owocami! Powtarzające się ruchy możecie zapisać za pomocą bloczków ze strzałkami z cyfrą.

Instrukcja

Ułóż kod korzystając z bloczków ze strzałkami w taki sposób, aby ominąć wszystkie rzeczy, które nie przydadzą się mieszkańcom Galaktyki!

przykładowe ćwiczenie