Znajdź wyjście z labiryntu

Dla dzieci w wieku: przedszkolnym, wczesnoszkolnym

Pakiet: Koduj z Avą ‒ interaktywne plansze do kodowania

Typ interakcji: Pisaki świetlne

Poziom trudności

Różnicowanie poziomu trudności według: rozmiaru planszy (3×3, 6×6, 10×10), długości ułożonej trasy.

rozmiar planszy długość trasy
rozmiar planszy długość trasy

Osiągnięcia

Osiągnięcia zgodne z zapisami Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, klasy I-III

Edukacja informatyczna: uczeń rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów; posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania; kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem; współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię.

Cele ogólne

  • doskonalenie orientacji przestrzennej,
  • kształtowanie umiejętności tworzenia sekwencji poleceń sterujących obiektem,
  • rozwijanie umiejętności stosowania algorytmów.

Cele operacyjne, uczeń

  • układa trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kierunkowymi,
  • omija przeszkody w postaci ścian labiryntu,
  • określa wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie,
  • określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą,
  • posługuje się pojęciami: pion, poziom.

Opis pracy z aplikacją

Uruchom aplikację "Znajdź wyjście z labiryntu". Opowiedz uczniom, że na Planecie Dzikiego Zachodu Ava pełni funkcję szeryfa. Pilnuje, aby na ulicach miasteczek panował spokój, a kosmiczni przybysze z innych planet nie popełniali przestępstw. Czasem jednak spacerując ciemnymi ulicami miasteczka gubi się i nie wie w jaki sposób wrócić na posterunek. Wybierz rozmiar planszy właściwy dla Twoich uczniów. Stwórzcie instrukcję wyjścia z labiryntu układając kod ze strzałek. Dzięki Wam Szeryf Ava z pewnością znajdzie wyjście z labiryntu.

Instrukcja

Stwórz instrukcję wyjścia z labiryntu układając kod ze strzałek. Dzięki Tobie Szeryf Ava z pewnością znajdzie wyjście z labiryntu i będzie mogła dalej pełnić służbę!

przykładowe ćwiczenie