Znajdź posterunek

Dla dzieci w wieku: przedszkolnym, wczesnoszkolnym

Pakiet: Koduj z Avą ‒ interaktywne plansze do kodowania

Typ interakcji: Pisaki świetlne

Poziom trudności

Różnicowanie poziomu trudności według: rozmiaru planszy (3×3, 6×6, 10×10), długości ułożonej trasy.

rozmiar planszy długość trasy

Osiągnięcia

Osiągnięcia zgodne z zapisami Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, klasy I-III

Edukacja informatyczna: uczeń rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów; posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania; kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem; współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię.

Cele ogólne

  • doskonalenie orientacji przestrzennej,
  • kształtowanie umiejętności tworzenia sekwencji poleceń sterujących obiektem,
  • rozwijanie umiejętności stosowania algorytmów.

Cele operacyjne, uczeń

  • odczytuje kod zapisany za pomocą bloczków ze strzałkami,
  • omija przeszkody w postaci ścian labiryntu,
  • określa wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie,
  • określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą,
  • posługuje się pojęciami: pion, poziom.

Opis pracy z aplikacją

Uruchom aplikację "Znajdź posterunek". Opowiedz uczniom, że na Planecie Dzikiego Zachodu Ava pełni funkcję szeryfa. Pilnuje, aby na ulicach miasteczek panował spokój, a kosmiczni przybysze z innych planet nie popełniali przestępstw. Pomóżcie Avie i wskażcie miejsca, do których musi dotrzeć, aby mogła skończyć codzienny patrol. Wybierz rozmiar planszy właściwy dla Twoich uczniów. Prześledźcie trasę wyznaczoną przez bloczki ze strzałkami. Wskażcie Avie metę, do której musi dojść, aby zakończyć codzienny patrol.

Instrukcja

Prześledź trasę wyznaczoną przez bloczki ze strzałkami. Wskaż Avie metę, do której musi dojść, aby zakończyć codzienny patrol.