Zakoduj zagubione wyrazy

Dla dzieci w wieku: przedszkolnym, wczesnoszkolnym

Pakiet: Koduj z Avą ‒ interaktywne plansze do kodowania

Typ interakcji: Pisaki świetlne

Poziom trudności

Różnicowanie poziomu trudności według: rozmiaru planszy (3×3, 6×6, 10×10). Plansze ułożone zgodnie z kolejnością wprowadzania liter zastosowaną w podręcznikach do klasy I.

rozmiar planszy litery
rozmiar planszy litery

Osiągnięcia

Osiągnięcia zgodne z zapisami Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, klasy I-III

Edukacja informatyczna: uczeń rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów; posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania; kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem; współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię.

Cele ogólne

  • doskonalenie orientacji przestrzennej,
  • kształtowanie umiejętności czytania, systematyczne zapoznawanie z literami.

Cele operacyjne, uczeń

  • rozpoznaje i odczytuje wszystkie litery alfabetu,
  • zapisuje trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kierunkowymi,
  • dokonuje syntezy słuchowej wyrazów,
  • określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą,
  • posługuje się pojęciami: pion, poziom.

Opis pracy z aplikacją

Uruchom aplikację "Zakoduj zagubione wyrazy". Opowiedz uczniom, że Planeta Bibliotekarzy słynie z wielkiego Archiwum. Znajdują się w nim wszystkie zakodowane wyrazy, których mieszkańcy Galaktyki Funn używają podczas porozumiewania się ze sobą. Aby wszystko sprawnie działało, każdy wyraz musi mieć przyporządkowany kod. Jednak na Planecie Bibliotekarzy znajduje się wiele wyrazów, których zapomniano dodać do Archiwum. Dopóki nie posiadają własnego kodu, nikt nie będzie mógł z nich skorzystać! Wybierz rozmiar planszy właściwy dla Twoich uczniów. Zakodujcie podane nad planszą wyrazy używając bloczków ze strzałkami. Pamiętajcie, że litery w wyrazie muszą zostać ułożone we właściwej kolejności!

Instrukcja

Zakoduj podane nad planszą słowa używając bloczków ze strzałkami. Pamiętaj, że litery w wyrazie muszą zostać ułożone we właściwej kolejności!

przykładowe ćwiczenie