Odczytaj zakodowany wyraz

Dla dzieci w wieku: przedszkolnym, wczesnoszkolnym

Pakiet: Koduj z Avą ‒ interaktywne plansze do kodowania

Typ interakcji: Pisaki świetlne

Poziom trudności

Różnicowanie poziomu trudności według: rozmiaru planszy (3×3, 6×6, 10×10). Plansze ułożone zgodnie z kolejnością wprowadzania liter zastosowaną w podręcznikach do klasy I.

rozmiar planszy litery
rozmiar planszy litery

Osiągnięcia

Osiągnięcia zgodne z zapisami Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, klasy I-III

Edukacja informatyczna: uczeń rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów; posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania; kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem; współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię.

Cele ogólne

  • doskonalenie orientacji przestrzennej,
  • kształtowanie umiejętności
  • czytania, systematyczne zapoznawanie z literami.

Cele operacyjne, uczeń

  • rozpoznaje i odczytuje wszystkie litery alfabetu,
  • odczytuje trasę zapisaną za pomocą bloczków ze strzałkami kierunkowymi,
  • dokonuje syntezy słuchowej wyrazów,
  • określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą,
  • posługuje się pojęciami: pion, poziom.

Opis pracy z aplikacją

Uruchom aplikację "Odczytaj zakodowany wyraz". Opowiedz uczniom, że Planeta Bibliotekarzy słynie z wielkiego Archiwum. Znajdują się w nim wszystkie zakodowane wyrazy, których mieszkańcy Galaktyki Funn używają podczas porozumiewania się ze sobą. Aby wszystko sprawnie działało, każdy wyraz musi mieć przyporządkowany kod. Ava porządkuje wyrazy wraz z ich kodami. Jednak wiele słów wymaga odnalezienia, aby mogły zostać udostępnione innym mieszkańcom Galaktyki Funn. Wybierz rozmiar planszy właściwy dla Twoich uczniów. Prześledźcie kod ułożony za pomocą bloczków ze strzałkami i odczytajcie wyraz, który został zagubiony na planszy!

Instrukcja

Prześledź kod ułożony za pomocą bloczków ze strzałkami i odczytaj wyraz, który został zagubiony na planszy!

przykładowe ćwiczenie