Wprowadzenie metodyczne

Dla dzieci w wieku: przedszkolnym, wczesnoszkolnym

Pakiet: Koduj z Avą ‒ interaktywne plansze do kodowania

Typ interakcji: Pisaki świetlne

Planeta Bibliotekarzy słynie z wielkiego Archiwum. Znajdują się w nim wszystkie zakodowane wyrazy, których mieszkańcy Galaktyki Funn używają podczas porozumiewania się ze sobą. Aby wszystko sprawnie działało, każdy wyraz musi mieć przyporządkowany kod.

Aplikacje z działu Litery i słowa korzystają z informacji zakodowanych za pomocą znaków graficznych. To właśnie nasza mowa, język, w którym mówimy, jest pierwszym rozumianym przez nas kodem. Litery, za pomocą których zapisujemy wyrazy, tworzą kody. Rozwijanie umiejętności czytania, wprowadzanie kolejnych liter polskiego alfabetu może być wspierane poprzez zastosowanie aplikacji z tego działu. Proponowane zabawy wiążą się z odczytywaniem ukrytych na planszach wyrazów. Plansze zostały ułożone zgodnie z kolejnością wprowadzania liter stosowaną w podręcznikach do klasy I. Aplikacje z działu Litery i słowa mogą stanowić bazę ćwiczeń wspierających rozpoznawanie liter oraz syntezę i analizę głoskową wyrazów we wczesnym etapie kształtowania umiejętności czytania.

W aplikacjach z działu Litery i słowa zastosowaliśmy wygodny w obsłudze panel użytkownika, który zawiera funkcje pomocne w pracy z planszą. Ich opis znajdziesz na kolejnych stronach przewodnika.