Wyjdź z pułapki - rosnące

Dla dzieci w wieku: przedszkolnym, wczesnoszkolnym

Pakiet: Koduj z Avą ‒ interaktywne plansze do kodowania

Typ interakcji: Pisaki świetlne

Poziom trudności

Różnicowanie poziomu trudności według: rozmiaru planszy (3×3, 6×6, 10×10), długości układanej trasy, zakresu liczb (do 10, do 20 i do 100).

rozmiar planszy długość trasy liczby, działania

Osiągnięcia

Osiągnięcia zgodne z zapisami Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, klasy I-III

Edukacja informatyczna: uczeń rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów; posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania; kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem; współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię.

Cele ogólne

  • doskonalenie orientacji przestrzennej,
  • rozwijanie umiejętności stosowania algorytmów,
  • kształtowanie umiejętności rozumienia podstawowych pojęć i działań matematycznych, wraz z opisem tych czynności: słowami, obrazem, symbolem.

Cele operacyjne, uczeń

  • porządkuje liczby od najmniejszej do największej,
  • układa trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kierunkowymi,
  • określa wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie,
  • określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą.

Opis pracy z aplikacją

Uruchom aplikację "Wyjdź z pułapki - rosnące". Opowiedz uczniom, że na Planecie Naukowców na Avę czeka wiele zadań do zrobienia, ale jest to trudne, ponieważ wiele ścieżek jest zaszyfrowanych. Zły Naukowiec uwięził Avę w laboratorium, tylko wskazanie właściwej ścieżki może ją uwolnić. Wybierz rozmiar planszy właściwy dla Twoich uczniów. Pomóżcie Avie i za pomocą bloczków ze strzałkami ułóżcie kod, który wyznaczy trasę od najmniejszej do największej liczby, będzie to ścieżka do wyjścia dla naszej bohaterki. Dzięki Wam Ava uwolni się z laboratorium Złego Naukowca!

Instrukcja

Pomóż Avie i za pomocą bloczków ze strzałkami ułóż kod, który wyznaczy trasę od najmniejszej do największej liczby.