Odnajdź trasę - zbiór działań

Dla dzieci w wieku: wczesnoszkolnym

Pakiet: Koduj z Avą ‒ interaktywne plansze do kodowania

Typ interakcji: Pisaki świetlne

Poziom trudności

Różnicowanie poziomu trudności według: rozmiaru planszy (3×3, 6×6, 10×10), długości układanej trasy, zakresu liczb (do 10, do 20 i do 100), zastosowanie pojęcia pętli.

rozmiar planszy długość trasy liczby, działania pętle

Osiągnięcia

Osiągnięcia zgodne z zapisami Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, klasy I-III

Edukacja informatyczna: uczeń rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów; posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania; kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem; współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię.

Cele ogólne

  • doskonalenie orientacji przestrzennej,
  • rozwijanie umiejętności stosowania algorytmów,
  • kształtowanie umiejętności rozumienia podstawowych pojęć i działań matematycznych, wraz z opisem tych czynności: słowami, obrazem, symbolem.

Cele operacyjne, uczeń

  • porządkuje wyniki działań (dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia) od najmniejszego do największego,
  • układa trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kierunkowymi,
  • określa wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie,
  • określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą.

Opis pracy z aplikacją

Uruchom aplikację "Odnajdź trasę - zbiór działań". Opowiedz uczniom, że na Planecie Naukowców na Avę czeka wiele zadań do zrobienia, ale jest to trudne, ponieważ wiele ścieżek jest zaszyfrowanych. Przyjaciele Avy mieszkają w różnych zakątkach Planety Naukowców. Aby ich odwiedzić Ava musi wybrać odpowiednie ścieżki. Pomóżcie jej wykonać obliczenia, aby mogła spotkać się ze znajomymi. Wybierz rozmiar planszy właściwy dla Twoich uczniów. Za pomocą bloczków ze strzałkami ułóżcie trasę, na której wyniki działań będą ułożone rosnąco. Pamiętajcie, że kolejny wynik ma być większy od poprzedniego o jeden.

Instrukcja

Za pomocą bloczków ze strzałkami ułóż trasę, na której wyniki działań będą ułożone rosnąco. Pamiętaj, że kolejny wynik ma być większy od poprzedniego o jeden.