Znajdź Departament Odejmowania

Dla dzieci w wieku: wczesnoszkolnym

Pakiet: Koduj z Avą ‒ interaktywne plansze do kodowania

Typ interakcji: Pisaki świetlne

Poziom trudności

Różnicowanie poziomu trudności według: rozmiaru planszy (3×3, 6×6, 10×10), długości układanej trasy, zakresu liczb (do 10, do 20 i do 100), zastosowanie pojęcia pętli.

rozmiar planszy długość trasy liczby, działania pętle
rozmiar planszy długość trasy liczby, działania pętle

Osiągnięcia

Osiągnięcia zgodne z zapisami Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, klasy I-III

Edukacja informatyczna: uczeń rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów; posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania; kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem; współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię.

Cele ogólne

  • doskonalenie orientacji przestrzennej,
  • rozwijanie umiejętności stosowania algorytmów,
  • kształtowanie umiejętności rozumienia podstawowych pojęć i działań matematycznych, wraz z opisem tych czynności: słowami, obrazem, symbolem.

Cele operacyjne, uczeń

  • porządkuje wyniki odejmowania od najmniejszego do największego,
  • układa trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kierunkowymi,
  • określa wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie,
  • określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą.

Opis pracy z aplikacją

Uruchom aplikację "Znajdź Departament Odejmowania". Opowiedz uczniom, że na Planecie Naukowców na Avę czeka wiele zadań do zrobienia, ale jest to trudne, ponieważ wiele ścieżek jest zaszyfrowanych. Ava ma dziś dzień próbny w Departamencie Odejmowania. Bardzo zależy jej na tym, żeby dostać się tam prawidłową ścieżką. Pomóżcie Avie wybrać jedną z dróg, dzięki której dojdzie do celu. Wybierz rozmiar planszy właściwy dla Twoich uczniów. Wskażcie trasę za pomocą bloczków ze strzałkami, w której kolejne wyniki odejmowania będą ułożone rosnąco. Pamiętajcie, że kolejny wynik ma być większy od poprzedniego o jeden.

Instrukcja

Wskaż trasę za pomocą bloczków ze strzałkami, w której kolejne wyniki odejmowania będą ułożone rosnąco. Pamiętaj, że kolejny wynik ma być większy od poprzedniego o jeden.

przykładowe ćwiczenie