Odczytaj zakodowane zaklęcia

Dla dzieci w wieku: wczesnoszkolnym

Pakiet: Koduj z Avą ‒ interaktywne plansze do kodowania

Typ interakcji: Pisaki świetlne

Poziom trudności

Różnicowanie poziomu trudności według: rozmiaru planszy (3×3, 6×6, 10×10). Plansze ułożone zgodnie z kolejnością wprowadzania liter zastosowaną w podręcznikach do klasy I.

rozmiar planszy

Osiągnięcia

Osiągnięcia zgodne z zapisami Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, klasy I-III

Edukacja informatyczna: uczeń rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów; posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania; kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem; współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię.

Cele ogólne

  • kształtowanie umiejętności odczytywania i zaznaczania punktów (pól) w układzie współrzędnych,
  • kształtowanie umiejętności czytania, systematyczne zapoznawanie z literami,
  • kształtowanie percepcji wzrokowej,
  • wspieranie rozwoju orientacji przestrzennej.

Cele operacyjne, uczeń

  • zaznacza punkty (pola) na planszy posługując się układem współrzędnych,
  • określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą,
  • rozpoznaje i odczytuje wszystkie litery alfabetu,
  • dokonuje syntezy słuchowej wyrazów.

Opis pracy z aplikacją

Uruchom aplikację "Odczytaj zakodowane zaklęcia". Opowiedz uczniom, że na Planecie Alchemików wciąż powstają nowe mikstury, więc niektóre zaklęcia nie mają jeszcze wszystkich słów. Pomóżcie Avie je odszyfrować, aby mogła dokończyć zaklęcia. Wybierz rozmiar planszy właściwy dla Twoich uczniów. Znajdźcie podane współrzędne na planszy i odkryjcie, jaki wyraz się pod nimi kryje. Ułóżcie pod planszą litery we właściwej kolejności.

Instrukcja

Znajdź podane współrzędne na planszy i odkryj, jaki wyraz się pod nimi kryje. Ułóż pod planszą litery we właściwej kolejności.