Stwórz potrzebne lekarstwa

Dla dzieci w wieku: przedszkolnym, wczesnoszkolnym

Pakiet: Koduj z Avą ‒ interaktywne plansze do kodowania

Typ interakcji: Pisaki świetlne

Poziom trudności

Różnicowanie poziomu trudności według: rozmiaru planszy (6×6, 10×10), ilości elementów do dopasowania (od 9 do 100).

rozmiar planszy ilość elementów
rozmiar planszy ilość elementów

Osiągnięcia

Osiągnięcia zgodne z zapisami Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, klasy I-III

Edukacja informatyczna: uczeń rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów; posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania; kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem; współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię.

Cele ogólne

  • kształtowanie umiejętności odczytywania i zaznaczania punktów (pól) w układzie współrzędnych,
  • doskonalenie umiejętności klasyfikacji przedmiotów według wyodrębnionych cech,
  • kształtowanie percepcji wzrokowej,
  • wspieranie rozwoju orientacji przestrzennej.

Cele operacyjne, uczeń

  • rozpoznaje figury geometryczne,
  • zaznacza punkty (pola) na planszy posługując się układem współrzędnych,
  • określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą,
  • klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru.

Opis pracy z aplikacją

Uruchom aplikację "Stwórz potrzebne lekarstwa". Opowiedz uczniom, że na Planecie Alchemików tworzone są lekarstwa dla wszystkich mieszkańców Galaktyki Funn. Każdy ze specyfików pomaga przy innej dolegliwości, pomóżcie Avie je przygotować. Wybierz rozmiar planszy właściwy dla Twoich uczniów. Dopasujcie składniki do określonych kolorów zgodnie ze wzorami zapisanymi w księgach. Wybierzcie najpierw kształt, potem przypiszcie mu kolor. Na końcu wskażcie miejsce na planszy, w którym ma się znaleźć zgodnie z oznaczeniem kolumny.

Instrukcja

Pomóż Avie przygotować potrzebne leki! Dopasuj składniki do określonych kolorów zgodnie ze wzorami zapisanymi w księgach.

przykładowe ćwiczenie