Znajdź potrzebne składniki lekarstw

Dla dzieci w wieku: wczesnoszkolnym

Pakiet: Koduj z Avą ‒ interaktywne plansze do kodowania

Typ interakcji: Pisaki świetlne

Poziom trudności

Różnicowanie poziomu trudności według: rozmiaru planszy (3×3, 6×6, 10×10), ilości elementów do ułożenia na planszy (od 3 do 10).

rozmiar planszy ilość elementów
rozmiar planszy ilość elementów

Osiągnięcia

Osiągnięcia zgodne z zapisami Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, klasy I-III

Edukacja informatyczna: uczeń rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów; posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania; kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem; współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię.

Cele ogólne

  • kształtowanie umiejętności odczytywania i zaznaczania punktów (pól) w układzie współrzędnych,
  • doskonalenie umiejętności klasyfikacji przedmiotów według wyodrębnionych cech,
  • kształtowanie percepcji wzrokowej, wspieranie rozwoju orientacji przestrzennej.

Cele operacyjne, uczeń

  • zaznacza punkty (pola) na planszy posługując się układem współrzędnych,
  • określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą.

Opis pracy z aplikacją

Uruchom aplikację "Znajdź potrzebne składniki lekarstw". Opowiedz uczniom, że na Planecie Alchemików tworzone są lekarstwa dla wszystkich mieszkańców Galaktyki Funn. Pomóżcie Avie odnaleźć potrzebne składniki i przypilnujcie, aby zebrała je wszystkie! Wybierz rozmiar planszy właściwy dla Twoich uczniów. Współrzędne wskazują substancje, które powinny zostać wykorzystane do stworzenia lekarstwa. Odczytajcie je i zaznaczcie na planszy prawidłowe składniki!

Instrukcja

Współrzędne wskazują substancje, które powinny zostać wykorzystane do stworzenia lekarstwa. Odczytaj je i zaznacz na planszy prawidłowe przedmioty!

przykładowe ćwiczenie