Odkoduj stare receptury

Dla dzieci w wieku: wczesnoszkolnym

Pakiet: Koduj z Avą ‒ interaktywne plansze do kodowania

Typ interakcji: Pisaki świetlne

Poziom trudności

Różnicowanie poziomu trudności według: rozmiaru planszy (3×3, 6×6, 10×10). Plansze ułożone zgodnie z kolejnością wprowadzania liter zastosowaną w podręcznikach do klasy I.

rozmiar planszy
rozmiar planszy

Osiągnięcia

Osiągnięcia zgodne z zapisami Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, klasy I-III

Edukacja informatyczna: uczeń rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów; posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania; kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem; współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię.

Cele ogólne

  • kształtowanie umiejętności odczytywania i zaznaczania punktów (pól) w układzie współrzędnych,
  • kształtowanie umiejętności czytania, systematyczne zapoznawanie z literami,
  • kształtowanie percepcji wzrokowej,
  • wspieranie rozwoju orientacji przestrzennej.

Cele operacyjne, uczeń

  • przypisuje współrzędne punktom (polom) na planszy,
  • określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą,
  • rozpoznaje i odczytuje wszystkie litery alfabetu,
  • dokonuje syntezy słuchowej wyrazów.

Opis pracy z aplikacją

Uruchom aplikację "Odkoduj stare receptury". Opowiedz uczniom, że na Planecie Alchemików tworzone są lekarstwa dla wszystkich mieszkańców Galaktyki Funn. Niektóre receptury są bardzo stare, a kody, jakie były im przypisane przepadły. Wybierz rozmiar planszy właściwy dla Twoich uczniów. Pomóżcie Avie i poszukajcie na planszach potrzebnych liter. Następnie odczytajcie poszukiwane przez Avę współrzędne! Wpiszcie rozwiązania w kratki pod literami.

Instrukcja

Pomóż Avie i poszukaj na planszach potrzebnych liter. Następnie odczytaj poszukiwane przez Avę współrzędne! Wpisz rozwiązania w kratki pod literami.

przykładowe ćwiczenie