Uporządkuj składniki lekarstw

Dla dzieci w wieku: wczesnoszkolnym

Pakiet: Koduj z Avą ‒ interaktywne plansze do kodowania

Typ interakcji: Pisaki świetlne

Poziom trudności

Różnicowanie poziomu trudności według: rozmiaru planszy (3×3, 6×6, 10×10), ilości elementów do ułożenia na planszy (od 3 do 10).

rozmiar planszy ilość elementów

Osiągnięcia

Osiągnięcia zgodne z zapisami Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, klasy I-III

Edukacja informatyczna: uczeń rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów; posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania; kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem; współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię.

Cele ogólne

  • kształtowanie umiejętności odczytywania i zaznaczania punktów (pól) w układzie współrzędnych,
  • kształtowanie percepcji wzrokowej,
  • wspieranie rozwoju orientacji przestrzennej.

Cele operacyjne, uczeń

  • zaznacza punkty (pola) na planszy posługując się układem współrzędnych,
  • określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą.

Opis pracy z aplikacją

Uruchom aplikację "Uporządkuj składniki lekarstw". Opowiedz uczniom, że na Planecie Alchemików tworzone są lekarstwa dla wszystkich mieszkańców Galaktyki Funn. Księgi dokładnie opisują składniki, jakie powinny być użyte do stworzenia lekarstw. Pomóżcie Avie poukładać je w odpowiedniej kolejności! Wybierz rozmiar planszy właściwy dla Twoich uczniów. Razem z Avą odczytajcie współrzędne podane w księdze zaklęć i poukładajcie na planszy składniki lekarstw zgodnie z zaleceniami.

Instrukcja

Razem z Avą odczytaj współrzędne podane w księdze zaklęć i poukładaj na planszy składniki lekarstw zgodnie z zaleceniami.