Rozpoznaj wzór kolorowej mozaiki

Dla dzieci w wieku: wczesnoszkolnym

Pakiet: Koduj z Avą ‒ interaktywne plansze do kodowania

Typ interakcji: Pisaki świetlne

Poziom trudności

Różnicowanie poziomu trudności według: rozmiaru planszy (6×6, 10×10), ilości szczegółów na planszy (złożoność wzoru).

rozmiar planszy złożoność wzoru

Osiągnięcia

Osiągnięcia zgodne z zapisami Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, klasy I-III

Edukacja informatyczna: uczeń rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów; posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania; kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem; współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię.

Cele ogólne

  • rozwijanie percepcji wzrokowej,
  • kształtowanie orientacji przestrzennej,
  • stymulowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi.

Cele operacyjne, uczeń

  • odwzorowuje rysunek na planszy,
  • kontynuuje mozaikę zgodnie z podanym wzorem,
  • zna pojęcia: pion, poziom, skos.

Opis pracy z aplikacją

Uruchom aplikację "Rozpoznaj wzór kolorowej mozaiki". Wytłumacz uczniom, że Ava w pracowni artystycznej tworzy wielobarwne mozaiki, których przez zbyt dużą liczbę zamówień nie może dokończyć. Wybierz rozmiar planszy właściwy dla Twoich uczniów. Pomóżcie Avie i uzupełnijcie brakujące fragmenty kolorami z palety zamieszczonej na dole planszy. Mozaika została stworzona w jednym z trzech układów: w pionie, poziomie lub na ukos.

Instrukcja

Rozszyfruj wzór mozaiki i pomoż Avie uzupełnić puste pola kolorami. Dzięki temu mieszkańcy planety dostaną swoje zamówienia na czas. Pamiętaj, że wzór może występować w pionie, w poziomie lub na ukos.