Stwórz własny obraz

Dla dzieci w wieku: przedszkolnym, wczesnoszkolnym

Pakiet: Koduj z Avą ‒ interaktywne plansze do kodowania

Typ interakcji: Pisaki świetlne

Poziom trudności

Różnicowanie poziomu trudności według: rozmiaru planszy (3×3, 6×6, 10×10), ilości pól do pokolorowania, ilości szczegółów na planszy (złożoność wzoru).

rozmiar planszy złożoność wzoru ilość pól
rozmiar planszy złożoność wzoru ilość pól

Osiągnięcia

Osiągnięcia zgodne z zapisami Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, klasy I-III

Edukacja informatyczna: uczeń rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów; posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania; kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem; współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię.

Cele ogólne

  • rozwijanie percepcji wzrokowej,
  • kształtowanie orientacji przestrzennej,
  • stymulowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi,
  • rozwijanie twórczości dziecka.

Cele operacyjne, uczeń

  • swobodnie tworzy ilustracje na planszy.

Opis pracy z aplikacją

Uruchom aplikację "Stwórz własny obraz". Wytłumacz uczniom, że na Planecie Artystów mieszkańcy tworzą przeróżne obrazy. Wraz z uczniami możecie dołączyć do grona artystów i tworzyć dzieła sztuki według własnych pomysłów. Wybierz rozmiar planszy, odpowiedni dla Twojej grupy i za pomocą kolorów z narzędziownika nanoście kolory na plansze. Możecie tworzyć symetryczne obrazki, w których jedna część planszy będzie pusta. Spróbuj uruchomić wyobraźnię swoich uczniów, zapytaj jakie oni mają pomysły lub dostosuj temat rysunku do realizowanych aktualnie treści edukacyjnych.

Instrukcja

Stwórz dzieło sztuki według własnego pomysłu!

przykładowe ćwiczenie