Twórz obrazy ze współrzędnych

Dla dzieci w wieku: wczesnoszkolnym

Pakiet: Koduj z Avą ‒ interaktywne plansze do kodowania

Typ interakcji: Pisaki świetlne

Poziom trudności

Różnicowanie poziomu trudności według: rozmiaru planszy (3×3, 6×6, 10×10), ilości pól do pokolorowania, ilości szczegółów na planszy (złożoność wzoru).

rozmiar planszy złożoność wzoru ilość pól

Osiągnięcia

Osiągnięcia zgodne z zapisami Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, klasy I-III

Edukacja informatyczna: uczeń rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów; posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania; kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem; współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię.

Cele ogólne

  • rozwijanie percepcji wzrokowej,
  • kształtowanie orientacji przestrzennej,
  • stymulowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi.

Cele operacyjne, uczeń

  • odwzorowuje rysunek na planszy,
  • potrafi odczytać współrzędne na planszy,
  • posługuje się instrukcją zapisaną za pomocą współrzędnych.

Opis pracy z aplikacją

Uruchom aplikację "Stwórz obrazy ze współrzędnych". Wybierz rodzaj planszy, dostosuj jej rozmiar do możliwości rozwojowych swojej grupy. Możesz skorzystać z linii pomocniczych. Wytłumacz uczniom, że Ava zaszyfrowała ilustrację dla swoich przyjaciół za pomocą współrzędnych. Korzystając z instrukcji odtwórz obraz, użyj kolorów zamieszczonych na dole planszy. które pomagają wskazać wybrane pole na planszy. Porozmawiaj z uczniami co przedstawiają Ilustracje zamieszczone na planszach.

Instrukcja

Ava zaszyfrowała ilustrację dla swoich przyjaciół używając współrzędnych. Korzystając z instrukcji stwórz obraz. Użyj kolorów zamieszczonych na dole planszy.