Odwzoruj kolorowe obrazy

Dla dzieci w wieku: przedszkolnym, wczesnoszkolnym

Pakiet: Koduj z Avą ‒ interaktywne plansze do kodowania

Typ interakcji: Pisaki świetlne

Poziom trudności

Różnicowanie poziomu trudności według: rozmiaru planszy (3×3, 6×6, 10×10), ilości pól do pokolorowania, ilości szczegółów na planszy (złożoność wzoru).

rozmiar planszy złożoność wzoru ilość pól
rozmiar planszy złożoność wzoru ilość pól

Osiągnięcia

Osiągnięcia zgodne z zapisami Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, klasy I-III

Edukacja informatyczna: uczeń rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów; posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania; kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem; współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię.

Cele ogólne

  • rozwijanie percepcji wzrokowej,
  • kształtowanie orientacji przestrzennej,
  • stymulowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi.

Cele operacyjne, uczeń

  • odwzorowuje rysunek na planszy,
  • porównuje ilustracje,
  • dostrzega różnice i podobieństwa.

Opis pracy z aplikacją

Uruchom aplikację "Odwzoruj kolorowe obrazy". Wytłumacz uczniom, że na Planecie Artystów zabrakło rąk do pracy a lokalni twórcy potrzebują ich pomocy. Aby wszyscy mieszkańcy Galaktyki Funn otrzymali zamówione obrazy uzupełnijcie barwne plansze zgodnie z podanym wzorem, za pomocą kolorów zamieszczonych na dole planszy. Wybierz rozmiar planszy właściwy dla Twoich uczniów. Odwzorujcie flagi różnych państw, dowiedzcie o nich czegoś więcej. Ukrywając polecenie możesz zapytać, czy uczniowie rozpoznają flagi zamieszczone w aplikacji.

Instrukcja

Bądź jak Ava Artystka! Odwzoruj obrazy używając kolorów zamieszczonych na dole planszy.

przykładowe ćwiczenie