Dokończ obrazy - symetria

Dla dzieci w wieku: wczesnoszkolnym

Pakiet: Koduj z Avą ‒ interaktywne plansze do kodowania

Typ interakcji: Pisaki świetlne

Poziom trudności

Różnicowanie poziomu trudności według: rozmiaru planszy (3×3, 6×6, 10×10), ilości pól do pokolorowania, ilości szczegółów na planszy (złożoność wzoru).

rozmiar planszy złożoność wzoru ilość pól

Osiągnięcia

Osiągnięcia zgodne z zapisami Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, klasy I-III

Edukacja informatyczna: uczeń rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów; posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania; kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem; współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię.

Cele ogólne

  • rozwijanie percepcji wzrokowej,
  • kształtowanie orientacji przestrzennej,
  • stymulowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi.

Cele operacyjne, uczeń

  • uzupełnia ilustrację zgodnie z podanym wzorem stosując zasadę odbicia lustrzanego,
  • zna pojęcia: pion, poziom.

Opis pracy z aplikacją

Uruchom aplikację "Dokończ obrazy - symetria". Wytłumacz uczniom, że Ava w pracowni artystycznej tworzy barwne wzory na tkaninach. Duża ilość zamówień od mieszkańców Planety Artystów sprawia, że Ava musi cały czas wymyślać nowe wzory. Widzicie tylko połowę rysunku, ponieważ nasza bohaterka nie ma czasu aby je ukończyć. Wybierz rozmiar planszy właściwy dla Twoich uczniów. Dokończcie obraz kolorując puste pola, tak jak w lustrzanym odbiciu. Dzięki tej aplikacji wytłumaczysz swoim uczniom na czym polega pojęcie symetrii. W aplikacji “Stwórz własny obraz” możesz dodatkowo poprosić uczniów o samodzielne przygotowanie symetrycznych obrazów, mogą to być dodatkowe zadania dla ich kolegów.

Instrukcja

Dokończ wzór na tkaninie zgodnie z jego lustrzanym odbiciem.