Zakoduj obrazy - współrzędne

Dla dzieci w wieku: wczesnoszkolnym

Pakiet: Koduj z Avą ‒ interaktywne plansze do kodowania

Typ interakcji: Pisaki świetlne

Poziom trudności

Różnicowanie poziomu trudności według: rozmiaru planszy (3×3, 6×6, 10×10), ilości szczegółów na planszy (złożoność wzoru).

rozmiar planszy złożoność wzoru ilość pól

Osiągnięcia

Osiągnięcia zgodne z zapisami Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, klasy I-III

Edukacja informatyczna: uczeń rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów; posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania; kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem; współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię.

Cele ogólne

  • rozwijanie percepcji wzrokowej,
  • kształtowanie orientacji przestrzennej,
  • stymulowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi.

Cele operacyjne, uczeń

  • posługuje się układem współrzędnych do opisywania pól na planszy,
  • wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów, działań twórczych i eksploracji świata, dbając o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się.

Opis pracy z aplikacją

Uruchom aplikację "Zakoduj obrazy - współrzędne". Wytłumacz uczniom, że niektórzy mieszkańcy Planety Artystów dopiero zaczynają swoją przygodę z malarstwem, dlatego potrzebują instrukcji do tworzenia obrazów. Zaszyfrujcie obraz razem z Artystką Avą, przyporządkujcie odpowiednie cyfry i litery dla każdego z pól na obrazie. Wybierz rozmiar planszy właściwy dla Twoich uczniów. Wybierzcie pole na planszy, któremu chcecie przypisać współrzędne, potem wskażcie odpowiednią literę a następnie cyfrę. Kolorowe pola automatycznie pojawią się nad planszą. Pamiętajcie, aby zakodować wszystkie pola.

Instrukcja

Zaszyfruj obraz razem z Artystką Avą! Przyporządkuj odpowiednie cyfry i litery dla każdego z pól na obrazie.